Hoveddommerkurs

Med dette kurset blir du kvalifisert til å opptre som hoveddommer i NKF sine konkurranser.

Arrangør: NKF
Varighet: 20 timer

NKF sine konkurranser krever en Hoveddommer, som både sørger for at de blir gjennomført i henhold til NKFs konkurranseregler, og at arrangementet blir arrangert til beste for utøverne. 

NKF setter opp dette kurset ved behov. Kontakt NKF dersom du ønsker å jobbe som hoveddommer.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund