Grunnleggende kurs ute

I tråd med NKFs friluftssatsing tilbyr vi våre klubber kurs i grunnleggende ferdigheter i klatring utendørs.

Kursene vi har tilgjengelig er:

 

Kursene gjennomføres av NKFs klubbutviklere/instruktører, og uten kostnad for klubben. Det skal ikke kreves noen deltakeravgift, og eneste krav til deltakere er at de er over 13 år og har brattkort. 

Søknad om kurs sendes chad@klatring,no. Ved innvilget kurs vil klubben settes i kontakt med klubbutvikler, som koordinerer kurset med dere. I utgangspunktet er det en kvote på ett kurs per år per klubb, men dette kan avvikes dersom klubben har et konkret behov.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring