Grunneieravtale

Utendørs klatrefelt med faste forankringer er viktige å ta vare på, så dere kan ha glede av dem i lang tid fremover. Her er noen gode råd om hvordan en unngår konflikter med grunneier.

Før det etableres et klatrefelt med faste forankringer (bolter) må arbeidet avklares med grunneier. Aller helst bør det gjøres en skriftlig avtale med grunneieren som sikrer både retten til bolting, og bruk av adkomsten fram til feltet.

En slik avtale må være enkel å forstå, og som avtaler flest bør den inneholde det en er enige om, samt det en kan tenkes å bli uenige om i framtiden. Dersom det inngås en skriftlig avtale, bør denne også tinglyses på den aktuelle eiendommen. Dette koster noen kroner, men klubbene kan søke NKF om midler til å dekke tinglysningsgebyret. En tinglyst avtale vil følge eiendommen, og dette kan være en stor fordel ved for eksempel et eierskifte.

NKF har utarbeidet et standareksempel på grunneieravtale, som klubbene gjerne kan benytte.

Vær oppmerksom på følgende:

Grunneieravtalene er viktig å ta vare på. På grunn av stort utskifte i enkelte klubbers styre og stell , er det lett at papirer kommer på avveie. Sørg for at klubben har et felles elektronisk lagringssted, slik at grunneieravtaler og annet ikke er avhengig av enkeltpersoner.

Dessverre er det av og til respektløs oppførsel blant klatrerne, som fører til at grunneiere blir sure og vil ha slutt på klatring på sin eiendom. Det er derfor viktig at klubbene sørger for at alle som klatrer i sitt område, vet hva som kreves for å opprettholde tilkomst til klatrefeltene. Dette kan typisk være å respektere parkeringsbestemmelser, hvor en kan gå, rydde opp etter seg og ellers oppføre seg fint. Her foreslår vi at det settes opp enkle skilt som informerer om parkering, stier og andre spesielle forhold som er avtalt med grunneieren (f.eks. tilgang under jakta). Klubbene bør også legge ut slik informasjon lett tilgjengelig på sine nettsider, slik at så mange som mulig er klar over problematikken og gjør sitt for å hindre konflikt.

NKF ønsker også innspill fra klubbene på hva som er potensielle konfliktområder, og hvilke felt som ligger i faresonen. Disse feltene er det viktig å ta tak i, for å hindre at feltet stenges/ødelegges. Her kan NKF gi råd til klubbene om hvordan de kan gå fram.

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med NKF på klatring@klatring.no.

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge