Forsikring

Skadeforsikring for utøvere over 13 år

NKF kan fra og med mars 2023 tilby alle medlemmer i våre klatreklubber en frivillig skadeforsikring.  Forsikringen dekker skade og behandling for utøvere over 13 år.  Utøvere opp til og med 13 år er allerede dekket av NIFs felles barneidrettsforsikring.

Hva omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter all organisert klatreaktivitet i regi av klatreklubb, region eller Norges klatreforbund, samt egentrening innendørs og utendørs i etablerte klatrefelt for forsikrede utøvere eldre enn 13 år. Forsikringen gjelder hele verden. 

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Det er du som utøver/medlem over 13 år som årlig kan kjøpe forsikringen direkte fra NKF.  Merk at det kreves medlemskap i Folketrygden og medlemskap i klubb organisert i Norges Klatreforbund for å kunne kjøpe forsikringen. Forsikringen anbefales spesielt til konkurranseutøvere og til utøvere som jevnlig trener organisert gjennom klubb.

Pris og vilkår

Se fullstendige forsikringsvilkår her.

Prisen på forsikringen i 2023 er 986 kr per utøver/medlem og gjelder fra det dato du kjøper forsikringen og ut året 2023. Forsikringen fornyes ikke automatisk, men må kjøpes på nytt hvert år.  

Prisen for forsikringen dekker kostnader for forsikringspremie + idrettens skadetelefon + transaksjonskostand ved kjøp. NKF tar ikke ut noen fortjenenste på salg av forsikringen.

Hvor kjøper jeg forsikringen?

Kjøp forsikringen her: https://isonen.no/event/clemt2ff0262291017eem5di510

Etter at du har kjøpt forsikringen og den har blitt registrert hos Gjensidige så vil du kunne logge inn med Bank-ID på www. gjensidige.no/idrettsforsikring for å se vilkor og melde skade.

Forsikringen inkluderer også Idrettens skadetelefon som nås per telefon: 98 70 20 33. 

Spørmål om forsikringen rettes til: johanna.solberg@klatring.no

 

Forsikringer klubber og medlemmer er dekt av gjennom NKF/NIF

Norges idrettsforbunds barneidrettsforsikring

Som medlem av Norges idrettsforbund er Norges klatreforbund og alle klubber som hører under NKF dekket av Gjensidiges felles barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den datoen de fyller 13 år, som er medlem av en klubb tilknyttet NKF eller deltar på aktivitet arrangert av en klubb. Barn som ikke er medlem av lag/klubb, men deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret gjennom samme forsikring. Trykk her for å lese mer om forsikringen.

Ansvarsforsikring

Som medlem i Norges klatreforbund er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter klubbene og det ansvar disse kan komme i når de har arrangementer, aktiviteter og trening i regi av klubben. Forsikringssummen er kr 10 000 000 for klubbene. Les mer om  forsikringen her.

Forsikringer klubben bør vudere skaffe seg selv

På Norges idrettsforbund sine klubbsider kan du lese mer om hvilke forsikringer idrettslag er anbefalt og pålagt å ha. Der finner du også en oversikt over forsikringsselskap som tilbyr egne forsikringspakker for idrettslag. Trykk her for å komme til NIFs forsikringssider for klubb (se lengst ned på netsiden)

NB. Alle idettslag må ifølge NIFs lov ha tegnet underslagsforsikring minimun for de som disponerer klubbens bankkonto. Hvis klubben har klubbforsikring i IF eller Gjensidige så er underslagsforsikring inkludert i denne forsikringen.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge