Forsikring

Her er informasjon om hvilke forsikringer klubber og utøvere bør skaffe seg, og hvilke som dekkes gjennom medlemsskapet i NKF.

Forsikringer klubber og medlemmer er dekt av gjennom NKF

NIFs barneidrettsforsikring

Som medlem av NIF er NKF og alle klubber som hører under NKF dekket av Gjensidiges Barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den datoen de fyller 13 år, som er medlem av en klubb tilknyttet NKF eller deltar på aktivitet arrangert av en klubb. Barn som ikke er medlem av lag/klubb, men deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret gjennom samme forsikring. Trykk her for å lese mer om forsikringen.

Ansvarsforsikring

Som medlem i NKF er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter klubbene og det ansvar disse kan komme i når de har arrangementer, aktiviteter og trening i regi av klubben. Forsikringssummen er Kr 10 000 000 for klubbene. Les mer om  forsikringen i dokumentet nederst på siden, eller kontakt  oss for mer informasjon.

Forsikringer klubben bør skaffe seg selv

På NIFs klubbsider kan dere lese mer om hvilke forsikringer idrettslag er anbefalt og pålagt å ha. Der finner dere også en oversikt over forsikringsselskap som tilbyr egne forsikringspakker for idrettslag. Trykk her for å komme til NIFs forsikringssider for klubb. Forsikringsselskaper som Gjensidige, IF forsikring og Idrettens helseforsikring tilbyr forsikringspakker til klubber/lag som dekker de vanligste forsikringene dere har bruk for. Ta gjerne kontakt med forsikringsselskapet for å avklare hva dere har behov for i klubben.

Underslagsforsikring

Alle idrettslag som tilhører NIF, er pålagt å ha en underslagsforsikring gjennom NIFs lovverk. Klatreklubber som tilhører NKF er også underlagt NIFs lovverk. Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare handlinger. 

Styreansvarsforsikring

Et styreverv er personlig, og som styremedlem kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Med en styreforsikring begrenser dere styremedlemmene økonomiske tap.

Ulykkesforsikring / dugnadsulykkesforsikring

Barn dekkes av NIFs barneidrettsforsikring fram til de fyller 13 år. Alle andre medlemmer må sørge for egen ulykkesforsikring, enten det er klubben som dekker den, eller den enkelte personen. Klubben kan for eksempel ha en ulykkesforsikring som dekker alle som jobber frivillig og på dugnad for klubben. Det er viktig at dette er tydelig avklart i klubben.

Yrkesskadeforsikring

Om klubben har ansatte som mottar lønn/honorar, må klubben tegne egen yrkesskadeforsikring for disse. 

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge