Forhåndsgodkjenning for NF kurs

Forhåndsgodkjenning skal sikre at søkeren har nødvendig kunnskap og erfaring for å kunne følge kursets innhold og øke sjansen for å bestå. 

Det kreves forhåndsgodkjenning for alle kvalifiserende kurs, samt metodekurs.

Søknadsprosses
Søknad om forhåndsgodkjenning oppretter du i www.brattkompetanse.no . Er du ikke bruker fra før må du opprette en profil. 

Behandlingstiden er inntil 4 uker, så pass på å søke i god tid før du ønsker å ta kurs. Innvilget forhåndsgodkjenning gjelder for inneværende og neste sesong.

Du finner all informasjon om hva søknad om forhåndsgodkjenning skal inneholde her: https://www.brattkompetanse.no/utendors/hvordan-bli-klatreinstruktor 

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjenning:

 1. Må jeg benytte NFs mal for loggbok?
  • Ja! NF behandler mange søknader i året, og for å sikre effektiv og oversiktlig behandling er det essensielt at det benyttes fastlagte skjemaer.
 2. Jeg har ikke helt kontroll på alle ruter jeg har gått - hvor detaljert må loggboken være?
  • Loggboken skal gi et bilde av at du har et volum, en varighet og et nivå på din klatrebakgrunn som gir grunnlag for å delta på kurset. Du trenger ikke liste ALL klatring, men det må settes opp aktivitet i hele perioden som kreves (f eks 2 års erfaring for instruktør 1 sport). Videre må det vises til et volum, med vekt på den graden som kreves. Et standard volum vil være fra 50 ruter/taulengder og oppover per år. Er det kun på graden som kreves (eks 6 minus for instruktør 1 sport), bør mesteparten av det som settes opp være på blikk (onsight). Det bør logges minst 10-15 ruter ihht kravet, av det totale volumet.

 

 

Relaterte artikler

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge