Trener 2

Vil du trene ungdom og viderekommende i klatring? Da er trener 2 utdanningen for deg!

På Trener 2-kurset skal kursdeltakeren få god innsikt i hvordan man kan ivareta ungdommers behov i et sosialt, spennende og trygt miljø og ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen. Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne lede klatretrening for ungdom med fokus på deltakelse og utvikling. Ungdommene skal videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper samt tekniske/taktiske ferdigheter, slik at de opplever glede, utfordring, trygghet og mestring.

Trener 2 er andre nivå i Trenerløypa til Norges idrettsforbund. Kurset er i henhold til NIFs retningslinjer for Trenerløypa. På Trener 2 er fokuset fortsatt på deltakelse, men det legges også vekt på utvikling av utøverne, med et ekstra fokus på å være en god og effektiv trener for ungdommer.

Innhold og varighet 

Kurset består av 50 timer teori/praksis med kurslærer, 12 timer e-læring, 20 timer hjemmeoppgaver/gruppeoppgaver (kurset går typisk over 3 helger, der en av disse er digital), og 75 timer praksis som trener. Praksisen starter etter siste kurshelg.

Undervisningsdelen består av:  

Selvstudie før kurs: Lesing av obligatorisk pensum

E-læringskurs – 12 timer

Undervisning med kurslærer - 50 timer

Hjemmeoppgaver/gruppeoppgaver mellom samlinger - 20 timer


Praksisdelen består av:

  • Minimum halvparten av praksisen skal være treneraktivitet for ungdom/viderekomne, enkeltutøvere/grupper.
  • Praksis kan også være deltakelse på relevante trenerkurs og -samlinger.

Målgruppe
Målgruppen er trenere som ønsker å videreutvikle både seg selv og utøverne. For å delta på Trener 2-kurs kreves det at man har Trener 1 i klatring, og det er en forutsetning at man fungerer aktivt som trener, helst for ungdom.

 

Kvalifisering
Sertifiseringen Trener 2 kvalifiserer til å

  • være trener for ungdom og viderekomne  
  • bli tatt opp på kompetansekurs i fingertrening

 

Opptakskrav
Formell kompetanse: har gyldig godkjenning som Trener 1 og fungerer aktivt som trener
Alder: minimum 18 år ved kursstart
Erfaring: minimum 12 måneders erfaring som aktiv Trener 1; naturlige opphold som sommerferie, påskeferie o.l. er inkludert i de 12 månedene
Ferdighet: kjennskap til klatreteknikk og konkurranser på regionalt/nasjonalt nivå

Søke godkjenning
Det søkes om godkjenning i brattkompetanse.no, søknaden legges inn til trenerutvikler deltaker hadde på kurs med praksisskjema. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr.

 

E-læring og trenerattesten:
Alle kursene er gjennom NIF sin e-læringsportal og krever at man har en minidrett-bruker.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva