Trener 1

Vil du trene barn, ungdom og nybegynnere i klatring? Da er trener 1 utdanningen for deg!

 

Barn og ungdom som trener klatring skal møte kompetente klatretrenere. Trener 1-kurset skal gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper hos utøvere, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og sikkert miljø. NKFs ønsker at trener utdanningen skal skape bedre trenere, bedre aktivitet og bedre utøvere.

Målgruppe
Målgruppen for Trener 1-kurset er ungdom fra 16 år og voksne med god kjennskap til klatring som ønsker å bli trenere for barn, ungdom og utøvere på begynnernivå.

 

Kvalifisering
Sertifisering som trener 1 kvalifiserer til å

  • være trener for barn, unge og utøvere på nybegynnernivå
  • organisere klatring som aktivitet innendørs

 

Innhold/varighet

Kurset består av 45 timer undervisning som typisk gjennomføres på to helger og 45 timer praksis. 

  

Undervisningsdelen består av:  

Selvstudie før kurs: Lesing av obligatorisk pensum

E-læringskurs – 10 timer (må gjennomføres før kursstart)

Undervisning med kurslærer - 32 timer (krever fysisk oppmøte)

Hjemmeoppgaver/gruppeoppgaver mellom samlinger - 3 timer

 

Praksisdelen består av:

  • Treneraktivitet for barn/ungdom/nybegynnere. Enkeltutøvere eller grupper - minimum 23 timer
  • Instruktør på innføringskurs i klatring
  • Deltagelse på relevante trenerkurs og -samlinger

Deltakere har 1 år fra siste kurshelg på gjennomføre praksisen.

 

Opptakskrav

Formell kompetanse: Gyldig godkjenning som klatreinstruktør inne (tidligere Klatreleder inne) . 

Alder: Minimum 16 år ved kursstart. 

Deltagere som er mellom 16 og 18 år, og har bestått kurset kan fungere som hjelpetrener/instruktør. Ansvarlig for aktiviteten må være over 18 år og har minimum sertifisering som Klatreinstruktør inne.

 

Erfaring: Minimum 12 måneder erfaring med ledklatring inne/ute.

Med dette menes 12 måneder med høy aktivitet. Med høy aktivitet mener vi et gjennomsnitt på minimum to klatreøkter per uke det siste 12 måneder før en søker opptak til kurset. 

 

Ferdighet: Behersker grunnleggende klatreteknikk. 

Dette skal forstås som: grunnleggende begrepsforståelse/klatreterminlogi og grunnleggende kjennskap til klatrespesifikk bevegelsesforståelse.

 

Søke godkjenning
Det søkes om godkjenning i brattkompetanse.no, søknaden legges inn til trenerutvikler deltaker hadde på kurs med praksisskjema. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr.

 

E-læring og trenerattesten til NIF

Alle kursene er gjennom NIF sin e-læringsportal og krever at man har en minidrett-bruker. 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva