Klatring / For deg / Rutesetter / Rutesetter 2

Rutesetter 2

Har du lyst til å øke din kompetanse om rutesetting og lære hvordan sette ruter til regionale konkurranser? Da er denne utdanningen for deg

Kurset er tiltenkt dem som allerede er utdannet Rutesetter 1 og ønsker å øke kompetansen sin til å lære mer om rutesetting. Det er spesielt fokus på rutesetting til konkurranse på regionalt nivå.

Rammer
Opptakskrav
• Sertifisering: Utdannet rutesetter 1
• Liftsertifikat: Inneha liftsertifikat
• Alder: Fyllt 18 år ved kursstart
• Ferdighet: Deltakerne skal kunne selv klatre minst 6C buldre og 7b på tau (led-klatring). Deltakerne skal ha evne til å lage ruter og buldre i forskjellige stiler.

• Erfaring: Videre bør deltakerne ha praksis med rutesetting i minst 12 måneder, denne praksisen bør bestå av rutesetting fra lokale konkurranser. Det er en fordel at deltaker har erfaring som klatrer/deltaker i lokale og regionale konkurranser.


Antall deltakere
Maksimalt 6 deltakere per instruktør.

Varighet på kurs
Kurset har en total varighet på 20 timer med kurslærer, disse timene er fordelt ut over tre dager. Det er satt av fire timer til et webinar som gjennomføres før de to praktiske kursdagene på åtte timer hver. Videre må det forventes noe selvstudium på 3-4 timer før kurset med lesing av aktuelt pensum.

 

Praksis
Etter gjennomført kurs skal deltakerne gjennomføre en praksis der de skal sette ruter i en regional konkurranse og levere en rapport om praksisen. Kravet til praksisen er 40 timer rutesetting til konkurranse, hvor rutesetting til regional konkurranse skal være en del av dette (samt det å overvære konkurransen). Rapporten leveres til kurslærer på kurset på e-post. Praksisen må gjennomføres innen ett år etter siste kurshelg.


Søke godkjenning
Det søkes om godkjenning i brattkompetanse.no, søknaden legges inn til kurslærer etter å ha fått godkjent rapporten på e-post. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr.

Regodkjenning
Rutesetter 2 utdanningen er gyldig i 5 år av gangen, det vil si at rutesettere som har gjennomført denne utdanningen må søke om regodkjenning i brattkompetanse der det legges ved skjema for aktivitet som rutesetter de siste 5 årene. Det er krav på minst 100 timer rutesetting der 50 av disse bør være konkurranser regionalt for å kunne søke om regodkjenning.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva