Klatring / For deg / Rutesetter / NKFs formål med Rutesetterutdanningen
Foto: Chad Stokes
Foto: Chad Stokes

NKFs formål med Rutesetterutdanningen

NKF ønsker å bidra til trygg og god rutesetting for sine medlemmer i klatrenorge, tilpasset nivå for barn og ungdom på et nybegynnernivå, og opp til satsende utøvere på høyt internasjonalt nivå. Rutesetting er viktig for en trygg aktivitet og utvikling av klatreferdigheten fra nybegynner til toppnivå.

Norges Klatreforbund (NKF) utdanner rutesettere for å sikre at norske rutesettere holder høyt nivå, og at rutesetting utføres i henhold til norske lover og forskrifter.

Utdanning og konkurranser

Gjennom Rutesetterutdanningen i NKF er det utviklet en modell for utvikling av rutesettere i Norge. Gjennom flere nivåer, med utgangspunkt i trygg og enkel tilnærming og opp til det høyeste nivået for rutesetting til konkurranser i Norge, bygger modellen på økende kompleksitet og kompetanse gjennom tre nivåer.

Modellen evalueres og videreutvikles løpende. 

 

Internasjonal utdanning

Fra Norge forvalter NKF mulighetene til det internasjonale forbundets (IFSC) kompetanseutvikling, også innen rutesetting. Dette er trinnet videre fra nasjonal utdanningsstige som gir muligheten for å kunne utvikle seg som rutesetter mot den internasjonale konkurransearenaen.

For å kunne bli vurdert som aktuell kandidat fra NKF må du tilhøre vår høyeste utdannings- kategori (Rutesetter 3), vise gode samarbeidsevner og ha et stort ønske om å utvikle deg videre som rutesetter mot den internasjonale konkurransearena. Nåløyet for opptak er trangt og NKF må derfor prioritere etter tøffe kriterier for å stille som kandidat.

 

Rutesetting til nasjonale konkurranser

Som en viktig del for gode konkurranser i Norge, utfører rutsetterne viktige oppdrag på vegne av arrangør og NKF. Utvelgelsen til konkurransene gjøres av NKF bassert på en helhetlig vurdering.

For rutesetternes utvikling vil dette være viktige arenaer. Det er en begrenset mengde nasjonale konkurranser gjennom året, og NKF tildeler derfor konkurranse- oppdragene først og fremst til rutesettere som bedriver rutesetting som daglig arbeid og har erfaring av å sette ruter til konkurranse. Til unge rutesettere, kan iver, potensial, konkurranseerfaring og nivå og ønske om rutesetting som profesjon, veie opp for rutesetting på daglig basis. Her kan en rolle som trainee benyttes som inngang til arenaen.

For arrangører av konkurransene med tilfredsstillende nivå på egne rutesettere (nivå 3), kan disse prioriteres i en utvelgelsesprosess.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva