Klatring / For deg / Rutesetter / Kurslærer på rutesetterkurs / Kurslærer rutesetter 1

Kurslærer rutesetter 1

Norges Klatreforbund (NKF) har som mål å utdanne godt kvalifiserte kurslærere til rutesetterutdanningen, I tillegg er det et ønske om å ha nok kurslærere slik at klubbene lettere kan å tilegne seg mer kompetanse lokalt og regionalt.

 

Hovedmål

Kurslærer Rutesetter 1 - kurset vil gi deltakerne den kompetansen som kreves for å lære bort det grunnleggende rundt det å drive rutesetting, både for tauklatring  og buldring, på klatresentre og i klubber.

Målgruppe

Kurset er for personer som ønsker å lære bort det første nivået av rutesettingsutdanning til NKF.

Rammer

Opptakskrav

  • Fyllt 18 år før kursstart
  • Være utdannet Rutesetter 1, og praktisert dette i minst 1 år. (Annen relevant erfaring kan veie opp for dette om deltakeren for eksempel kommer fra et annet land).
  • Ferdighetsnivå skal ligge på minimum 6-, for å sikre at deltakeren har en god forståelse av bevegelser i

Antall deltakere på kurs

Maksimum 6 deltakere per instruktør.

Minimumsvarighet på kurs

Kurset varer i 17 timer, og bør holdes over to eller tre dager. Deltaker forventes å ha gått gjennom kursmanual på forhånd og ha satt seg inn i de ulike momenter av kurset. Dette estimeres å ta ca 4 timer.

Søke godkjenning

Deltakerne søker godkjenning selv gjennom brattkompetanse.no ved bestått kurs. Det søkes til kurslærer deltaker hadde på kurset. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr.

Regodkjenning

Som utdannet KR1 er man nødt til å ha flere rutesetter 1 kurs over en viss periode for å kunne fortsette å ha denne tittelen. Det vil si at kurslærerne er nødt til å søke om regodkjenningen innen hvert 5 år. Det må da legges med en oversikt over antall kurs kurslærer har holdt i den perioden. Det skal være holdt minst 3 kurs totalt de siste 5 årene for å få godkjent, eller krav om å holde 2 kurs og 100 timer arbeid med rutesetting og veiledning de siste 5 årene. Skjema for dette skal sendes inn i brattkompetanse.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva