Is

Gira på å lære andre å klatreis? Bli isklatreinstruktør

Isklatreinstruktørutdanningen er en videreutdanning for godkjente klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell som ønsker å utvide sitt arbeidsområde til også å innbefatte instruksjon i og organisering av klatring på fosseis. 

Krav for forhåndsgodkjenning isklatreinstruktørkurs

 • Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell.
 • Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.
 • Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.
 • Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring. Alternativt legger kandidaten fram plan for deltakelse på NF grunnkurs skred i inneværende sesong.
 • Generell leder- eller instruksjonserfaring vil telle positivt
 • Referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Klatreinstuktør is kvalifiserer til: 
Isklatreinstruktør med godkjenning som klatreinstruktør 1 lavland kan virke som:

 • Instruktør på isklatrekurs på entaulengdes fosser.

Isklatreinstruktør med godkjenning som klatreinstruktør 1 høyfjell kan virke som:

 • Instruktør på isklatrekurs på fosser på en eller flere taulengder.

Isklatreinstruktør med godkjenning som klatreinstruktør 2 høyfjell eller høyere kan virke som:

 • Instruktør på isklatrekurs på fosser på en eller flere taulengder.
 • Kursleder eller medinstruktør på isklatreinstruktørkurs når kravet til praksis for dette er oppfylt.

Du må søke forhåndsgodkjenning for å kunne ta kurset - du finner all informasjon her!

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva