Avklaringsskjema for NF-kurs i klubb

NKF som hovedorganisasjon er godkjent arrangør i NF, men alle klubber som ønsker å holde NF-kurs i egen regi må søke NKF sentralt om dette.
Fyll ut avklaringsskjemaet og send til klatring@klatring.no
INNEN 6 UKER før kurs ønskes avholdt.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva