Ungdomssamlinger - ute

Buldring ute

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

  • Ungdom i alderen 13-19 år har brattkort, er medlem av klubb
  • Det skal etterstrebes å rekrutter 50% jenter og 50% gutter
  • Instruktøren bør være av ulike kjønn.
  • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på
  • Det skal etterstrebes at samlingen skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsetting. I utlysningen skal det skrives hvilke funksjonsnedsettinger det er tilrettelagt for.
  • I tillegg til instruktører må en gjerne benytte relevante ungdommer/voksenpersoner/foresatte til aktiviteter utover klatring.

Gjennomføring:

  • Helg, primært utendørs klatring, men en må ha en plan for dårlig vær.
  • Overnatting i hytter/telt/campingplass/skole
  • Klatre sport /buldring på felter i nærheten. 

NKF støtte er begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakeren. 

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva