Støtte til utearrangement og utstyr

Gira for Utearrangement i klubben din? Kanskje buldring? Bli inspirert over filmen over!

Har klubben din et utearrangement dere har lyst til å få til?

Ut med ungdomsgrupper? Buldrejam? Klatremaraton? Bål og buldring? Da kan klubber søke om støtte til det fra oss. 

NKF mottar midler fra Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv som skal gå til friluftslivsaktiviteter ute i klubbene.

Trondheim kk på Harbak

Ungommer fra Trondheim klatreklubb på Harbak 

«Ordningen prioriterer tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige og som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. Å skape grunnlag for varig friluftslivsaktivitet er et sentralt mål i friluftslivspolitikken, og ordningen prioriterer derfor tiltak som kan bidra til økt deltakelse over tid. For å sikre at tiltakene når de aktuelle målgruppene prioriteres søknader som har en god plan for markedsføring av tiltakene overfor aktuelle målgrupper.

Ordningens prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne, personer som er lite fysisk aktive og personer med innvandrerbakgrunn.

For å få størst mulig effekt av tildelt tilskudd er det ønskelig at selve friluftslivsaktivitetene i stor grad gjennomføres ved dugnad, enten av organisasjonens egne medlemmer eller ved samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva