Søknadskriterier

For arrangementer for barn og ungdom må dere ha kjennskap til og følge idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, og retningslinjer for ungdomsidrett.

Støtte fra NKF skal primært benyttes til konkrete utgifter som mat, transport/reise, leie av lokaler, honorar, og premier. Støtten kan i visse tilfeller benyttes til innkjøp av utstyr - se retningslinjer for støtte.

Retningslinjer for støtte - MÅ leses

Søknadsprosess

Søknad kan sendes NKF under hele året, så lenge det er midler igjen.

1.      Les igjennom søknadskriteriene.

2.      Send inn søknadsskjema.

3.      Svar på søknad.

4.      Gjennomfør aktiviteten.

5.      Lever rapporteringsskjema.

6.      Utbetaling av støtten.

Søknad sendes i word-format på epost til klatring@klatring.no. Rapport sendes i word-format til samme epostadresse når tiltaket er gjennomført. 

NB: Søk så tidlig som mulig i forhold til når aktiviteten skal avholdes! Det er også mulig å søke om støtte i etterkant av arrangementet, da leveres både søknads- og rapportsskjema i samme epost. Men hvis du ønsker å være sikker på å få støtte så anbefales å søke om støtte i forkant. Det er begrenset med midler og vi praktiserer «først til mølla prinsippet».

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva