Buldrebarna og buldreungdommen

Målsettingen er å skape ett miljø i klubben for barn og ungdom som er interesserte i utendørsbuldring. NKF ønsker at klubben gjør det mulig barn og ungdom å oppleve gleden ved å være i lek og fysisk aktivitet gjennom å introdusere morsomme, utfordrende og utviklende klatreøkter med høyt aktivitetsnivå, også utendørs.

Vi vet hvor gøy det er å buldre utendørs - la barn og ungdom i klubben din få oppleve det også!  Buldrebarna og buldreungdommen er et lavterskel aktivitetstilbud utendørs der klatreglede og det sosiale står i fokus! 

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

  • Deltakerne skal være barn og ungdom i alderen 6-19 år, gjerne med foresatte. Dette kan godt være en familieaktivitet!
  • Dette er et lavterskel tilbud i klubber som har tilgang til utedørsbuldrefelt som de ønsker å utforske sammen med barn og ungdom. 
  • Målsetningen er at barn og ungdom skal kjenne aktivitets- og mestrings glede i klatring og at foresatte skal få kjennskap til klatring og klubben.
  • Instruktørkravet er egenerfaring med buldring utendørs.
  • Samlingene må ha et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt minimum 10 samlinger)


NKF støtte er begrenset oppad til kr 15 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke buldrematter, klatresko til barn, instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakeren.

Målet er at klubben skal gjenta dette tiltaket hvert sommerhalvår, vi støtte klubben med midler oppstartsåret, men de må selv drifte det utover oppstartsåret.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva