Fakturering

DETTE GJELDER KUN FAKTURAER FRA LEVERANDØRER MED ORG.NUMMER

Norges klatreforbund bruker EHF fakturering.

Oppgi organisasjonsnummert til NKF: 874 262 722 ved fakturering. Som referanse skal det oppføres korrekt prosjektnummer direkte på fakturaen, oppgitt av ansvarlig i NKF.

Leverandører som ikke bruker EHF må sende faktura direkte til e-post: 874262722@autoinvoice.no . Her må også korrekt prosjektnummer påføres fakturaen.

Alle faktura som sendes til autoinvoice må være i PDF format.

Utenlandske fakturaer kan også sendes til denne adressen, det forutsetter at det er korrekte fakturaer, ikke manuelle Word/Excel-filer ol.

Hvis fakturaen ikke blir godkjent av autoinvoice  vil du  motta en feilmelding. Ta kontakt med NKF hvis du får en slik feilmelding.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.

 

Information in english (this information applies to companies registrered in Norway):

The Norwegian Climbing Federation primarily uses digital invoicing and the system EHF.

Enter organization number 874 262 722 when issuing an invoice, and add CORRECT PERSON OF REFERENCE at NCA.

Contractors/suppliers who do not use EHF must send their invoice(s) directly to the following email 874262722@autoinvoice.no.

Please contact us if you have further questions.

 

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge