Fakturering

Norges klatreforbund har gått over til EHF fakturering.

Oppgi organisasjonsnummer 874 262 722 ved fakturering. Det er ESSENSIELT at korrekt kontaktperson/referanse hos oss legges inn.

Leverandører som ikke bruker EHF må sende faktura direkte til e-post: 874262722@autoinvoice.no . Her må også korrekt kontaktperson/referanse legges inn.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.

 

The Norwegian Climbing Associaton is using EHF (electronic) invoicing.

Enter organization number 874 262 722 when issuing an invoice, and add CORRECT PERSON OF REFERENCE at NCA.

Contractors/suppliers who do not use EHF must send their invoice(s) directly to email 874262722@autoinvoice.no.

Please contact us if you have further questions.

 

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring