Fakturering

DETTE GJELDER KUN FAKTURAER FRA LEVERANDØRER MED ORG.NUMMER

Norges klatreforbund har gått over til EHF fakturering.

Oppgi organisasjonsnummert til NKF: 874 262 722 ved fakturering. Som referanse skal det oppføres korrekt prosjektnummer, oppgitt av ansvarlig ved NKF.

Leverandører som ikke bruker EHF må sende faktura direkte til e-post: 874262722@autoinvoice.no . Her må også korrekt prosjektnummer legges inn. 

Alle faktura som sendes til autoinvoice må være i PDF format.

Utenlandske fakturaer kan også sendes til denne adressen, det forutsetter at det er korrekte fakturaer, ikke manuelle Word/Excel-filer ol.

Hvis fakturaen ikke blir godkjent av autoinvoice  vil du  motta en feilmelding. Ta kontakt med NKF hvis du får en slik feilmelding.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.

 

The Norwegian Climbing Associaton is using EHF (electronic) invoicing.

Enter organization number 874 262 722 when issuing an invoice, and add CORRECT PERSON OF REFERENCE at NCA.

Contractors/suppliers who do not use EHF must send their invoice(s) directly to email 874262722@autoinvoice.no.

Please contact us if you have further questions.

 

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring