Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for NKF sine landslag:


Oppførsel og lagkultur
• Vi behandler alle med respekt, likeverdighet og ærlighet, i alle situasjoner.
• Vi bidrar til å skape et miljø hvor ulike personligheter kan få lov til å utvikle seg.
• Vi skal jobbe for å skape en støttende, lojal og pålitelig gruppe.
• Vi tar ansvar for våre egne valg.
• Vi skal ikke baksnakke andre eller spre rykter.
• Vi går alltid foran med et godt eksempel. Spesielt erfarne utøvere har et ansvar for å være et godt forbilde.
• Vi gir oppmuntring og støtte til alle vi trener med og konkurrerer mot.
• Vi måler oss ikke opp mot andre utøvere, alle er ulike.
• Vi er lojale mot laget og forbundet og skal ivareta deres integritet, både i ord og handling.
• Vi bidrar på en entusiastisk måte til å gjøre laget positiv, morsomt og fremgangsrikt.
• Vi gir aldri opp!
• Vi tolererer ikke noen form av diskriminering, trakassering eller mobbing.

Treningskultur
• Langsiktig utvikling og fremgang er hovedmålet.
• Vi skal hverken bruke eller forsvare bruken av prestasjonsfremmende midler og doping.
• Vi er oppmerksomme på forskjellen mellom det å være normalt støl og sliten og det å være skadet eller syk.
• Vi tar alle ansvar for å jobbe aktiv med å forebygge skader og sørge for å få tilstrekkelig med restitusjon.
• Syke og skadde utøvere kan bli forespurt å være tilstede på samlinger, treninger eller konkurranser.
• Vær bevist på at det er forskjell på ulike utøvere og hvor en utøver er i sin utvikling.
• Treningen skal ikke gå ut over skole og utdanning. Om dette er tilfelle, skal utøverens aktivitet i landslaget begrenses slik at ønskede resultater kan oppnås.
• Vi oppfordrer familiemedlemmer og venner til å aktiv bidra på en positiv måte.
• Vi deltar alltid på lagets planlagte aktiviteter.

Konkurranser og samlinger
• Alle presentasjoner og fremganger til utøverne skal gis lik oppmerksomhet.
• Vi erkjenner og fremmer gode prestasjoner uansett om disse oppnås av en utøver på laget eller av andre.
• Vi stiller alltid med 100% innsats og fokus på samlinger og konkurranser.
• Vi reiser og bor sammen som et lag ved samtlige mesterskap og konkurranser, med mindre annet er avtalt.
• Vi skal alltid ha på oss vår landslagsbekledning under hele konkurransen (dette gjelder også reisen til og fra konkurransen). Utøvere som ikke følger NKF sin kleskode under konkurranser vil ikke få støtte fra forbundet og kan alternativt nektes deltagelse i konkurranser eller fratas plass på lag.
• Vi godkjenner og følger gjeldende IFSC regler og NKF sine retningslinjer, slik som antidopingregler og retningslinjer for BMI. Om det gjennomføres kontroll kan utøvere som er under 18 år etter eget ønske ha med myndig tillitsperson. Dette kan være trener, leder, foresatt eller annen som deltakeren ønsker.
• Mobiletelefon (eller annet teknisk utstyr) skal ikke brukes under treninger, felles middager eller andre felles aktiviteter.
• Alle aktiviteter i regi av NKF sine lag skal alltid være dop- og alkoholfrie.

Relaterte artikler

28. Aug 2019

Stemningsrapport fra junior-VM i Arco

Vi kan rapportere om god stemning i laget i fantastiske Arco. Dagene går til konkurranser i led, buldring og speed, trening i Brixen, der noen av våre skal delta i EM buldring om ikke mange helger.

29. Aug 2018

NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

Det er tre år siden Norge sist var arrangør for en internasjonal klatrekonkurranse, og vi registrerer ny interesse blant norske klubber for å ta på seg internasjonale arrangementer. Vi oppfordrer derfor klubber som ønsker å arrangere European Youth Cup (buldring eller led) i 2020 eller 2021 til å melde sin interesse til NKF.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring