Drift av klatrevegg

Det mest avgjørende for om et klatreanlegg skal bli vellykket og populært, er rute -og buldre kvaliteten i anlegget. Erfarne og gode rutesettere er derfor helt nødvendig og det må settes av midler til kjøp av klatretak og volumer.

God drift av klatreanlegg skal sikre:

 at veggen har fornuftige åpningstider
at det settes av driftsmidler til innkjøp av klatretak, volumer og utstyr
 at nye ruter skrus ofte slik at anlegget holder seg attraktiv for alle
et godt tilbud av kurs, opplæring, trening og andre aktiviteter
at selve klatringen foregår i forsvarlige former
at HMS rutinene følges
at anlegget holdes rent og trivelig

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring