Drift av klatrevegg

En klatrevegg trenger ettersyn, noe som må legges inn i driftsrutinene. Noe gjøres løpende og noe kan gjøres periodisk.

Inspeksjon av veggen:

Det beste er om det er laget gangbane for å lette dette arbeidet. Det er også lurt å montere permanent lys, samt stikkontakt til bruk om det trengs forefallende vedlikehold. Det bør lages en luke for inspeksjon sentralt i veggen, med lett adkomst fra gulvnivå.
Ved ferdigstilling av klatrevegger skal leverandøren levere FDV-dokumentasjon på veggen og produktene som inkluderes i leveransen, i egen perm. Denne skal vise hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes, slik at leverandørens forutsetninger ivaretas på en god og sikker måte.

Normale punkter å sjekke:
- tilstand på kortslynger og boltefester (slitasje)
- tilstand på ankere (slitasje)
- tilstand på klomuttere (feste)

Hva gjelder selve konstruksjonen, må dette inspiserer av fagfolk ihht byggemetode.

Renhold i og rundt klatreveggen

Det kan være lurt å installere en sentralstøvsuger for renhold i og rundt klatreveggen. Denne bør plasseres slik at det er enkelt å bytte pose, og gjøre annet vedlikehold på selve støvsugeren. Plassering av støvsugerkontakter er avhengig av lengden på slangen. Det kan være lurt å kjøpe en slange med bryter på håndtaket. En annen mulighet er å bruke en kraftig støvsuger som plasseres lett tilgjengelig.
Støtmatter rengjøres enklest med støvsuging.

Rengjøring av klatregrep

Når klatregrepene blir tilgriset med svette, kalk og skosverte må de rengjøres. Det finnes flere metoder for rengjøring. Den mest brukte er høyttrykkspyler. Dette krever dog et rom/areale som en kan vaske i (det blir vått!). Noen benytter oppvaskmaskin, men dette kan medføre økt slitase på klatregrepene pga kjemikaliene. I tillegg får man vasket få tak av gangen. Det finnes også produkter som løser opp kalk. Det enkleste er som regel å fylle en stamp med lunkent vann, iblandet litt eddik. Når takene har ligget en stund børstes de med en (plast)børste med stiv bust som gjør at kalken slipper lett fra grepene. Det er viktig å skylle takene i rent vann etterpå.

Volumer / formasjoner:

Det kan være lurt å montere noen volumer eller formasjoner på klatrevegger. Dette gir mange muligheter for gode klatreruter / bulder. Veggene virker også mer tiltalende å se på. Det er mange leverandører av volumer i forskjellig utforming og farger. Det er også mulig å lage formasjoner selv, men det er viktig at konstruksjonen tåler belastningen. 

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring