Drift av klatrevegg

Det mest avgjørende for om et klatreanlegg skal bli vellykket og populært, er rute -og buldre kvaliteten i anlegget. Erfarne og gode rutesettere er derfor helt nødvendig og det må settes av midler til kjøp av klatretak og volumer.

God drift av klatreanlegg skal sikre:

 •  at veggen har fornuftige åpningstider
 • at det settes av driftsmidler til innkjøp av klatretak, volumer og utstyr
 • at nye ruter skrus ofte slik at anlegget holder seg attraktiv for alle
 • et godt tilbud av kurs, opplæring, trening og andre aktiviteter
 • at selve klatringen foregår i forsvarlige former
 • at HMS rutinene følges
 • at anlegget holdes rent og trivelig

Relaterte artikler

 • Samarbeidspartnere:
 • Beal
 • Y&Y
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Eterni
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund
 • Gjensidige forsikring