Drift av klatreanlegg

Det mest avgjørende for om et klatreanlegg skal bli vellykket og populært avhenger av driftsrutiner, samt et godt etablert HMS-system. Anlegget burde gi et tilbud på aktiviteter tilrettelagt barn og ungdom og klatring på flere nivåer. Erfarne og gode rutesettere er nødvendig og det må settes av midler til kjøp av klatretak og volumer.

God drift av klatreanlegg skal sikre:

 • at HMS rutinene følges
 • at veggen har fornuftige åpningstider
 • at det settes av driftsmidler til innkjøp av klatretak, volumer og utstyr
 • at nye ruter skrus ofte slik at anlegget holder seg attraktiv for alle
 • et godt tilbud av kurs, opplæring, trening og andre aktiviteter
 • at selve klatringen foregår i forsvarlige former
 • at anlegget holdes rent og trivelig


For mer informasjon om HMS og driftsrutiner anbefales det å lese gjennom punkt 1-8 her: https://klatring.no/hms-for-organisert-aktivitet

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge