Byggtekniske krav og ansvar

En klatrevegg må være en trygg installasjon, og sikkerhet er absolutt første bud.

For å nå dette målet, er det helt nødvendig å følge til punkt og prikke de normer og regler som til enhver tid er gjeldende. Alle prosjekter skal gjøres i overensstemmelse med følgende normer:

NS-EN 12572-1 (klatrevegger)
NS-EN 12572-2 (buldrevegger)
 (Norm gjeldende stålkonstruksjoner)
 (Statiske beregninger av bygninger)

Veggleverandøransvar
Veggleverandør har alltid det overordnete ansvar for at anlegget som bygges tilfredsstiller alle byggetekniske krav beskrevet i NS-EN 12572.

Ved ferdigstilling av klatrevegger skal veggleverandøren levere FDV-dokumentasjon på veggen og produktene som inkluderes i leveransen, i egen perm. Denne skal vise hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes, slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Byggherreansvar
Kommuner, klatreklubber og andre som står som byggherre for klatreanlegg har et ansvar for at misligheter ikke forekommer. Ansvaret kan innebære å kontrollere leverandører og byggefirmaer, og melde fra om eventuelle brudd på lover, forskrifter eller avtaler.

Veggeieransvar
Etter ferdigstillelse er det veggeier som har ansvar for at veggkonstruksjonen tilfredsstiller tekniske krav. Ofte utfører veggleverandøren årlige kontroller.  Klatreforbundet anbefaler at ingeniører eller personer med byggfaglig kompetanse sjekker konstruksjonen dersom ikke veggleverandør kan utføre kontrollen.

Driftsansvarlig
Det er vanlig at klubbene/driftsansvarlige selv tar rutinemessige kontroller av det som ikke berører konstruksjonen. toppanker, bolter, hengere, karabiner og slynger, auto belay samt matter må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler.
Auto belay må i tillegg sendes inn til leverandør for kontroll årlig.

Alle krav settes gjennom Europeisk Standard, som kan anskaffes gjennom Standard.no

Europeisk standard klatrevegger med sikringspunkter
Europeisk standard buldrevegger

 

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund