Byggtekniske krav og ansvar

En klatrevegg må være en trygg installasjon, og sikkerhet er absolutt første bud.

For å nå dette målet, er det helt nødvendig å følge til punkt og prikke de normer og regler som til enhver tid er gjeldende. Alle prosjekter skal gjøres i overensstemmelse med følgende standarder:

Veggleverandøransvar
Veggleverandør har alltid det overordnete ansvar for at anlegget som bygges tilfredsstiller alle byggetekniske krav beskrevet i NS-EN 12572.

Ved ferdigstilling av klatrevegger skal veggleverandøren levere FDV-dokumentasjon for veggen og produktene som inkluderes i leveransen, i egen perm. Denne skal beskrive hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes, slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Byggherreansvar
Kommuner, klatreklubber og andre som står som byggherre for klatreanlegg har et ansvar for at misligheter ikke forekommer. Ansvaret kan innebære å kontrollere leverandører og byggefirmaer, og melde fra om eventuelle brudd på lover, forskrifter eller avtaler.

Veggeieransvar
Etter ferdigstillelse er det veggeier som har ansvar for at veggkonstruksjonen tilfredsstiller tekniske krav. Ofte utfører veggleverandøren årlige kontroller. Klatreforbundet anbefaler at ingeniører eller personer med byggfaglig kompetanse sjekker konstruksjonen dersom ikke veggleverandør kan utføre kontrollen.

Driftsansvarlig
Det er vanlig at klubbene/driftsansvarlige selv tar rutinemessige kontroller av det som ikke berører konstruksjonen.
Toppanker, bolter, hengere, karabinere og slynger, auto belay samt matter må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler.
Auto belay må i tillegg sendes inn til leverandør for kontroll årlig.

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge