Byggeprosess

Skal du bygge et klatreanlegg bør du tenke på hva som dekker fremtidens behov. Klatring er en idrett og aktivitet som blir mer og mer populær både i Norge og internasjonalt.

Et viktig aspekt er hvordan man organiserer formelle, juridiske roller og ansvar knyttet til byggherre, eierskap, driftsansvar og vedlikehold. Man bør tidlig definere grunnleggende behov og funksjoner.  På våre HMS sider kan du lese mer om rollefordeling og ansvar innad i klubben og mellom klubb og kommune/anleggseier: https://klatring.no/organisering.

Ta kontakt med interessenter på et tidlig tidspunkt i planprosessen. 

Du finner mer informasjon om byggeprosessen i Anleggsveilederen.

 

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

18. Mai 2021

Hurra! Klatreøkta er lansert!

Klatreøkta er NKF sin øvelsesbanken, det er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge