Bygge innendørs klatrevegger

Ikke alle trenger å bygge en klatrevegg som holder World Cup-standard. Men ved å følge denne veilederen, er du sikrere på å få et anlegg som er godt og funksjonelt.

Veileder for bygging av klatreanlegg NKF

Denne veilederen tar ikke sikte på å besvare alle spørsmål, og vil flere steder henvise til andre kilder. Vi ønsker imidlertid å bidra til en god planprosess, der viktige forhold vedrørende klatreanlegg blir besvart. Veilederen vil være nyttig for kommuner, klubber, halleiere og andre i planlegging av anlegg. I tillegg anbefaler vi å samarbeide med det lokale klatremiljøet, Norges Klatreforbund og andre, i planlegging og utforming av anlegg.

Kultur- og kirkedepartementet har laget en oversikt og forklaring på hvordan man går frem, for å søke om spillemidler til anleggsbygging. Gå til Kultur- og kirkedepartementet (KUD) her.

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no for mer 

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring