Bolting og etikk

NKF har egne retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer. Disse ble vedtatt av klatretinget i april 2012, revidert i 2021 og vedtatt på nytt av klatretinget i april 2022.

Retningslinjene gjelder for alle bolteprosjekter som blir gjennomført eller støttet av NKF, og fungerer som veiledning til klubber som ønsker å gjennomføre egne prosjekter. Oppdaterte retninglisnjer for bolter og faste forankringer ble vedtatt av klatretinget 2022.

NKF sine retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge