Bolting og etikk

NKF har egne retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer. Disse ble vedtatt av klatretinget i april 2012, revidert i 2021 og vedtatt på nytt av klatretinget i april 2022.

Retningslinjene gjelder for alle bolteprosjekter som blir gjennomført eller støttet av NKF, og fungerer som veiledning til klubber som ønsker å gjennomføre egne prosjekter. Oppdaterte retninglisnjer for bolter og faste forankringer ble vedtatt av klatretinget 2022.

NKF sine retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge