Bolting og etikk

NKF har egne retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer. Disse ble vedtatt av klatretinget i april 2012, revidert i 2021 og vedtatt på nytt av klatretinget i april 2022.

Retningslinjene gjelder for alle bolteprosjekter som blir gjennomført eller støttet av NKF, og fungerer som veiledning til klubber som ønsker å gjennomføre egne prosjekter. Oppdaterte retninglisnjer for bolter og faste forankringer ble vedtatt av klatretinget 2022.

NKF sine retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge