Bolting og etikk

NKF har egne retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer. Disse ble vedtatt av klatretinget i april 2012.

Retningslinjene gjelder for alle bolteprosjekter som blir gjennomført eller støttet av NKF, og fungerer som veiledning til klubber som ønsker å gjennomføre egne prosjekter.

NKF sine retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring