Bestilling av materiell

NKFs materiell er tilgjengelig for alle som har med klatring å gjøre, med prioritet til klubber og klatresentere. Materiellet tilsendes kostnadsfritt (NKF dekker porto) til klubber som er medlem i NKF.

Ved bestillinger fra øvrige (sentere, andre) er det for noe av materiellet angitt minimumskvantum for å få gratis forsendelse. Ved antall under dette blir porto fakturert.

Det er ikke anledning til videresalg av materiell fra NKF.

Følgende materiell kan bestilles:

Brattkortheftet - minimum 100 for gratis forsendelse
Klatrevettplakaten (A1 størrelse) 
Autobelayplakaten (A1 og A2 størrelse)
Klippevettplakaten (A3 størrelse)

 

Bestillinger sendes til ordre@klatring.no

Følgende materiell i pdf-format kan lastes ned for utskrift:

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge