Norgesmesterskap i ledklatring, Oslo 16. Nov 2019, kl 07:00 - 16. Nov 2019, kl 21:00

Norges klatreforbund, Oslo klatresenter, Oslo og Kolsås klatreklubb  ønsker velkommen til norgesmesterskap i led for junior og senior lørdag 16. november 2019.

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019. Reviderte konkurranseregler 2019.

Generell informasjon
Arrangørklubb: Oslo og Kolsås klatreklubb
Arena: Oslo klatresenter
Arrangementansvarlig klubb: Jørn Reidel

Arrangementansvarlig NKF:
Siss Klev
906 59 139
E-post siss.klev@klatring.no

Hoveddommer:  Per Arne Hamre
Rutesettere: Adam Pulstelnik og Joakim Louis Sæter
Speaker: Marius Moe, Jon Olav Grepstad
Streamkommentator: Bjørn Sætnan
Streaming: PolarHD

Klasser
Menn senior / kvinner senior (2000<)
Eldre junior gutter / eldre junior jenter (2001, 2002, 2003)
Yngre junior gutter / yngre junior jenter (2004, 2005, 2006)

Påmelding
Påmeldingsfrist: 12. november 2019
Påmeldingsavgift: Senior kr 350 / Junior kr 300.

Påmeldte

Antidoping
NKF er sertifisert som et "Rent Særforbund" og har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer.

Det blir regelmessig gjennomført dopingkontroller av utøvere som deltar i klatrekonkurranser. Det er utøverens ansvar å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldende regelverket! Derfor oppforder vi alle utøvere , trenere og støtteapparat å gjennomføre Ren Utøver som er Antidoping Norges nettopplæring for utøvere. Opplæringsprogrammet er enkelt å gjennomføre og gir deg grunnleggende kunnskap i regelverket.

Program (tentativt)

Lørdag 16. november:  kvalifisering og finale, alle klasser
07:00: Lokalet åpner/ start registrering, alle klasser
09:00: Registrering stenger, alle klasser
09.00: Videovisning, kvalik 1 og 2, teknisk møte
10.00: Kvalifisering, alle klasser (til ca 14:10)
14:10-17:30 Pause/omskruing
16:00: Isolat åpner, alle klasser
17.00: Isolat stenger, alle klasser
17:45: Presentasjon av finalistene, visning
18:00: Finaler alle klasser til 20:00
Premiesermoni, NM led

Parallelt med NM i led arrangeres NM i paraklatring. Les mer her.

Bankett

Cafè

Inngang for publikum
kr. 150,-

Resultater 

Livestream

Reise

Bil 

Fly
Fly med SAS sportspris. Kode: KLAT999.

Flybuss

Overnatting
NKF har avtale med Thon hotell. Deltagerne får idrettspris på overnatting: http://www.thonhotels.no/logg-inn/bruk passord TH87830 og Norges Klatreforbund som firma.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge