AVLYST - Instruktørkurs i paraklatring - Trondheim 10. Mar 2019, kl 13:00

Arrangør: NKF
Instruktør: Siren Greve
Sted: Trondheim Klatresenter
Tidspunkt: 13:00-19:00
Varighet: 6 timer samt 2 timer selvstudium før kurset.
Opptakskrav: Godkjent som klatreleder inne* og medlem av klatreklubb.
Erfaring: Klatring og sikring på led inne.
Kursavgift: Gratis

Målet med kurset er at du skal få kompetansen til å væra trygg i rollen som paraklatretrener/-instruktør i en klatreklubb. 

Påmelding til: kjersti@klatring.no, innen 6. mars

*(Ved mangel på godkjenning som klatreleder inne ta kontakt med kjersti.gausvik@klatring.no angående mulig deltakelse på kurset.)

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge