AVLYST! Kurs isklatreinstruktør NF, Rjukan 24-27 januar 2019 24. Jan 2019, kl 11:00 - 27. Jan 2019, kl 17:30

Formål
Kurset er en videreutdanning for godkjente klatreinstruktører som ønsker å utvide sitt arbeidsområde til også å innbefatte instruksjon i, og organisering av, klatring på fosseis.

Deltakerne skal bevisstgjøres om forutsetninger for sikker klatring på fosseis og bruk av økser på klippe (tørrøksing). De skal gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring på is og snø, dog ikke alpin vinterklatring. Deltakerne skal vise at de er klar over og tar hensyn til de spesielle farer man møter under klatring på fosseis, herunder skred, isras og faren ved å klatre med skarpt utstyr. I tillegg skal deltakerne være bevisste på valg av klær og utstyr til klatreturer i fosseis. Deltagerne skal også vise at de er i stand til å undervise i disse emnene.

Praktisk info
Sted: Rjukan


Tid: Kursstart torsdag 24. januar kl 1100 Rjukan Hytteby, kursavslutning søndag 27. januar kl 1730

Kursveileder: Robert Caspersen (IFMGA Tindevegleder)

Arrangør: NKF

Deltakeravgift: 4500,- 
(reise, mat og overnatting er ikke inkludert i deltakeravgiften).

Overnatting: NKF har forhåndsbooket to hytter (med 5 pers i hver) i Rjukan hytteby. Pris for de som velger overnatting her er 1400,- for hele kurset.

Påmelding: send mail til chad.stokes@klatring.no, SØKNADSFRIST 10. januar!

Antall deltagere: max 8 stk

Opptakskrav

 • Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell.
 • Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.
  Presisering: ”2 års erfaring” må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 15 taulengder i året på is, med et betydelig antall flertaulengders ruter. Kandidaten bør ha ledet flere ruter på WI4.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.
 • Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.
 • Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring.

Annen info

Utstyr som tas med på kurset:

 • Personlig klatre- og sikringsutstyr for isklatring
 • 1 stk heltau + 1 stk halvtau (ev. ett tau som er både hel-og halvtau-sertifisert)
 • Bekledning tilpasset vær og aktivitet

 • Skrivesaker

 • Mat og drikke til alle dager

Pensumliste:

 • Stein Tronstad: Innføring i klatring, Akilles forlag 2005, ISBN 82-7286-163-1

 • Geir Grimeland: Kameratredning for klatrere, Akilles forlag 2014, ISBN 9788272862434
 • NF: Metodesett og instruktørveiledning 2018
 • NKF: Nettsider om sikkerhet; ulykkes oversikt (www.klatring.no)

 • NF: Nasjonal standard 2018

Temaliste:

 • Bevegelsesteknikk og bruk av personlig utstyr
 • Taulagsrutiner
 • Snø- og iskjennskap. Linjevalg
 • Sikringsmidler og sikringsmetoder
 • Kameratredning og kjennskap til den organiserte redningstjenesten
 • Førstehjelp
 • Veilederrollen
 • Risikofaktorer og ulykkesårsaker ved isklatring

 

Deltakernes kompetanse bestemmer hvilke tema som tas summarisk og hvilke vi må gå grundigere inn på. Vær og føre er med å styre rekkefølge på temaene.

For mer utfyllende om kurset jfr. Norsk Fjellsportforum Nasjonal Standard Januar 2018.

Det forventes at deltakerne stiller forberedt og er aktive i 
diskusjoner og selv bidrar til innhold og gjennomføring.

Spørsmål rettes til fagkonsulent Chad Stokes: chad.stokes@klatring.no

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge