NF veilederkurs høyfjell - Jotunheimen, 16-19 aug 2018 16. Aug 2018, kl 09:00 - 19. Aug 2018, kl 16:00

NF Veilederkurs – klatreinstruktør høyfjell, Jotunheimen. 16 aug 2018, kl 09:00 - 19  aug 2018, kl 16:00
Kurset krever gjennomført aspirantpraksis og andre opptakskrav. Søknaden din må derfor forhåndsgodkjennes av Norsk Fjellsportsforum.

 Dette kurset krever at du har medlemskap i en klatreklubb.

 Dato: 16 -19 august 2018

 Kurssted: Jotunheimen

 Påmeldingsfrist: 1.aug 2018

Varighet: Fire fulle dager.

Maks 3 deltakere per instruktør (kursleder/medinstruktør).

Kursbeskrivelse
Kurset gir en gjennomgang av metoder for veiledning i naturlig sikret klatring. Deltakerne skal gis en endelig vurdering av om de er egnet i rollen som klatreinstruktør. Kurset holdes i høyfjellet og kvalifiserer til klatreinstruktør 1 høyfjell.

 Du finner mer informasjon om kursinnhold i Nasjonal Standard.

Praktisk info

Kommer

Opptakskrav

 • Gjennomført metodekurs klatring.
 • Dokumentert assistentpraksis etter kravene i avsnitt 9.4. Nasjonal Standard.
 • Veilederkurs må gjennomføres seinest sommeren tre år etter gjennomført metodekurs klatring.
 • Kandidatene må beherske teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før de begynner på veilederkurset.
 • Grunnleggende førstehjelpkunnskap kreves før godkjenning.
 • Minst 2 års erfaring med ledklatring på flertaulengders ruter i høyfjellet (jf 9.5.1) i ulike områder. Aktiviteten skal
  innbefatte en betydelig andel flertaulengders ruter på naturlige sikringer.
 • Dokumentert erfaring fra alpint terreng, inkludert bre og isklatring.
 • Gjennomført flere turer med overnatting ute, sommer og vinter.
 • Loggskjemaer som dokumenterer dette sendes inn med søknaden om opptak til veilederkurset.
 • Dette kurset krever at du har medlemskap i en klatreklubb.
   

Søknad

Søknadsskjema, Loggskjemaer som dokumenterer opptakskrav (turdagbok) og dokumentert assistentpraksis etter kravene i avsnitt 9.4. Nasjonal Standard må sendes til NKF minst fire uker før kurset for godkjenning. Spørsmål om søknaden kan rettes til NKF.

Husk å vær nøye med utfyllingen - da tar din søknadsbehandling kortere tid.

Pris
Kr 4300,-. Prisen inkluderer instruksjon.

Betaling: Påmeldte vil motta faktura i posten

Påmelding

Påmeldingsskjema

Viktig! Ved påmelding bekrefter du at du har lest og akseptert NKF sine vilkår for deltakelsepå NKF arrangement. Påmeldingen er bindende.

Har du spørsmål angående arrangementet kan du sende e-post klatring@klatring.no

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre kursledere og klatreinstruktører er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. NKF er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

E-post
klatring@klatring.no
Organisert av
NKF
 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge