Metodeseminar - Oslo 13. Okt 2023, kl 09:00 - 15. Okt 2023, kl 18:00

By
Oslo
Kontakt
Kjersti Gausvik
E-post
kjersti@klatring.no
Telefon
97159466
Organisert av
Norges klatreforbund

Mål
Formål med seminaret
Seminaret skal gi anledning til øving med og diskusjon om metoder, og gjennom dette gi deltakerne bredt innblikk i fortrinn og ulemper ved ulike metoder i gitte situasjoner. Seminaret skal gi deltakerne en gjensidig, faglig oppdatering og bidra til at et enhetlig metodesett praktiseres likt på alle instruktørkurs etter Nasjonal standard. Seminaret skal også være et forum for å utveksle erfaringer med andre instruktører. Det ventes at deltakerne er aktive i diskusjoner og selv bidrar til innhold og gjennomføring.

Læringsmål
Seminaret skal gi deltakerne anledning til å bruke og drøfte metodesettene for fjellklatring og videregående kameratredning. De skal ha detaljert kunnskap om standardmetodene for samme som brukes i instruktørkurs etter Nasjonal standard; de skal kunne gjøre rede for hvorfor disse metodene er valgt, og de skal selv vise gode ferdigheter i bruk av metodene. Deltakerne skal i tillegg kunne bedømme hvordan ulykker kan og bør forebygges, både generelt og spesielt i forbindelse med kurs og organisert klatring. 

Temaliste

 • Prøving og drøfting av metoder i kursklatring og grunnleggende kameratredning.
 • Ulykkesforebyggende arbeid, med spesiell vekt på analyse av risikofaktorer, tiltak for å redusere faren for mistak og konsekvenser av mistak. Ansvaret for egen og deltakeres sikkerhet skal drøftes.
 • Etikk, sikkerhet og ansvar, jf. veilederkurset.
 • Improvisert redning i kompliserte situasjoner i fjellvegg.
 • Valg av område for redningsøvelser.
 • Ansvar og opptreden ved ulykker på kurs eller under føring.
 • Varsling og organisering ved en ulykke.
 • Teoretisk innføring i den organiserte redningstjenesten og hvordan en redningsaksjon organiseres og gjennomføres.
 • Hensyn til natur ved en eventuell ulykkeshendelse.
 • Førstehjelp.

 

Opptakskrav for metodeseminar klatring
Godkjent eller tidligere godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell, klatreinstruktør 2 høyfjell eller fjellkursleder

Kursleder:
Robert Caspersen

Medinstruktør:
Ørnulf Berthinussen

Påmelding

Deltakeravgift
2500 kr for medlemmer av en klatreklubb tilknyttet NKF
2500 kr for medlem av DNT (manuell påmelding, ta kontakt med kjersti@klatring.no) 

3000 kr for ikke-medlemmer av en klatreklubb tilknyttet NKF (manuell påmelding, ta kontakt med kjersti@klatring.no) 

Frist for påmelding
4 uker får kurrsstart

Frist for avmelding
10 uker før kursstart

Reise: 
Fly - Bruk SAS sportspris. Kode: KLAT999. Evt. ungdomsbilletter på SAS og Norwegian (kode Under26) 
Tog - www.vy.no 

Overnatting 
Det er et stort utvalg hoteller i Oslo sentrum.
Thon hotell sportspris – bestill gjennom denne siden trykk på logg inn, trykk på firmaavtale og bruk tilbudskode TH87830 og Norges Klatreforbund som firma ved bestilling.  

 

 

Foto: Trond Kristian Kalstø
 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge