Instruktørseminar klatring - Kristiansand 02. Jun 2023, kl 18:00 - 04. Jun 2023, kl 15:00

Adresse
Klatreverket Kristiansand, Jørgen Moes gate 10, 4616 Kristiansand
By
Kristiansand
Kontakt
Kjersti Gausvik
E-post
kjersti.gausvik@klatring.no
Telefon
97159466
Organisert av
Norges klatreforbund

Velkommen til instruktørseminar klatring 

Seminaret er obligatorisk for instruktører som ønsker å videreutdanne seg til kursledere på instruktørkurs. Deltakelse på instruktørseminar er også krav for regodkjenning på nivå 2. Instruktørseminaret skal gi deltakerne en faglig basis for å lære bort formidlingsteknikk og ledelse.

Informasjon om kurset

Kursleder: 
Nils Rune Birkeland, fjellkursleder
Bjørn Balle, fjellkursleder

Meld deg på her!

Opptakskrav:
Nåværende eller tidligere godkjent NF-instruktør

Påmeldingsavgift: 
2000 kr for medlemmer av en klatreklubb tilknyttet NKF
2000 kr  kr for medlem av DNT (manuell påmelding, ta kontakt med kjersti@klatring.no) 

3000 kr for ikke-medlemmer av en klatreklubb tilknyttet NKF (manuell påmelding, ta kontakt med kjersti@klatring.no) 

Frist for påmeling
1 uker før oppstart

Frist for avmelding for refusjon av påmeldingavgift: 
10 uker før oppstart 

Formål med seminaret
Seminaret skal gi deltakerne innsikt i pedagogikk og didaktikk knyttet til fjellsport, og en anledning til å drøfte kursleders rolle, ansvar og oppgaver i lys av seminardeltakernes egen praksis. Pedagogiske, sikkerhetsmessige og sosiale sider av kurslederrollen skal belyses. Deltakerne skal bevisstgjøres om veiledning og vurdering av instruktørkandidater. Seminaret skal også være et forum hvor instruktører får en faglig oppdatering gjennom å utveksle erfaringer med andre instruktører.

Læringsmål
Etter seminaret skal deltakerne kunne drøfte hvordan instruktører kan settes i stand til å gi kursdeltakere en kompetent, sikker og inspirerende innføring i faget sitt. Deltakerne skal kunne reflektere over alle sider ved instruktørens ansvar og oppgaver, og ha et bevisst og ansvarlig forhold til veiledning og vurdering av instruktørkandidater.

Reise: 
Eksisterende samarbeidsavtaler skal benyttes for overnatting, der det er hensiktsmessig.

Fly: SAS sportspris -  bestill gjennom denne siden: www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/   og bruk CMP-koden: KLAT999

Hotell: Thon hotell sportspris – bestill gjennom denne siden: https://www.thonhotels.no/thon-sport/  og bruk tilbudskode TH87830 og Norges Klatreforbund som firma ved bestilling.

Leiebil: Hertz – bruk tilbudskode CDP 582948 ved bestilling.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge