Fullt - NF metodekurs - Hemsedal 01. Jun 2023, kl 09:00 - 04. Jun 2023, kl 18:00

By
Hemsedal
Kontakt
Kjersti Gausvik
E-post
kjersti@klatring.no
Telefon
97159466
Organisert av
Norges klatreforbund

Ønsker du å bli klatreinstuktør på naturligesikringer i lavlandet eller høyfjellet? Da er metodekurs i klatring første steget på instuktørutdanninga. Norges klatreforbund inviter til kurs i mai på Hemsedal. 

Pris:
5500 kr for medlemmer av en klatreklubb tilknyttet NKF
7000 kr for ikke-medlemmer av en klatreklubb tilknyttet NKF (manuell påmelding, ta kontakt med kjersti@klatring.no) 

Påmelingsfrist: 
4. mai 2023

Avmeldingfrist:
10 uker før oppstart 

Meld deg på her!
Kursleder: Rune Abrahamsen for Norges klatreforbund 
Med instruktør: Sindre Brevold for Norges klatreforbund 

Antall deltakere er maks 8 stykk og minimum 6 stykk. 

Du må ha forhåndsgodkjenning for å meld deg på kurset: 
Før deltakelse på metodekurs klatring skal søkeren vurderes av NF om opptakskravene oppfylles. Deltakeren må i god tid før kurs sende inn søknad gjennom brattkompetanse.no. I søknaden må søker sende inn utfylt NF-turdagbok som dokumenterer erfaring og kompetanse. Dersom søker tilfredsstiller opptakskravene utsteder NF et bevis på dette (prekvalifiseringsbevis) som søker fremlegger for NF-arrangøren som arrangerer det aktuelle instruktørkurset søker ønsker å delta på. Dersom søker kan dokumentere høyfjellserfaring på det tidspunktet søknaden sendes inn, kan søker samtidig vurderes om høyfjellskravene før veilederkurs klatring er tilfredsstilt.
Mer informasjon om forhåndsgodkjenning: https://klatring.no/forhandsgodkjenning-for-nf-kurs 

Krav for forhåndsgodkjenning metodekurs klatring:
• fylt 18 år ved kursets begynnelse
• gjennomført klatrekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte
• dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike utendørs klatrefelt
• dokumentere minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
• dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 6- på blikk (onsight) på boreboltsikrete sportsklatreruter utendørs
• dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 5 på blikk (onsight) på naturlige sikringer på ukjent klippe
• beherske vanlige metoder for kameratredning, og dokumentere to hele dager med trening på kameratredning. Dette gjøres i søknaden dokumenteres enten ved å sende inn kursbevis fra kameratredningskurs, alternativt å dokumentere tilsvarende egentrening på kameratredning.
• bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring
• referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Presisering: "sikkert og metodisk kunne lede grad X” må forstås som å kunne lede denne graden med god margin. Det er naturlig å forvente at søkeren i så fall også har klatret enkelte ruter av høyere vanskelighetsgrad. Søknaden må dokumentere et betydelig antall ruter på eller over denne graden. "2 års erfaring" må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 50 taulengder i året på naturlige sikringer og et betydelig antall flertaulengders ruter.

 

 

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge