NF veilederkurs høyfjell - Uskedalen 24. Aug 2023, kl 09:00 - 27. Aug 2023, kl 18:00

By
Uskedalen, Kvinnherad
Kontakt
Kjersti Gausvik
E-post
Klatring@klatring.no
Telefon
97159466
Organisert av
Norges klatreforbund

NKF arrangere NF veilederkus - klatring høyfjell i Uskedalen 24.- 27. august 2023

Kursleder:
Lars Mjaavatn for Norges klatreforbund 
Medinstruktør:
Trond Kristian Kalstø for Norges klatreforbund 

Varrighet: 
4 dager

Før du melder deg på kurset må du ha forhåndsgodkjenning til høgfjell 1.

Forhåndsgodkjenning gis av Norsk fjellsportforum. NB! Behandlingstid for søknad om forhåndsgodkjenning er inntil 6 uker. 

 Søk her: https://www.brattkompetanse.no/min-side/sok-ny-sertifisering. Trur du at du er godkjent? Sjekk her : https://www.brattkompetanse.no/kompetansedatabasen 

Pris
Kr 5500 for medlemmer, betaling ved påmelding. 
Kr 7000 for ikke-medlemer, manuell påmelding med fakturering etter påmelding.

Påmeldingsfrist: 
13. juli 2023

Frist for avmelding:
10 uker før kursstart 

Meld deg på her!
Maks 6 deltakere 

Vilkår for deltakelse på NKF arrangementer

Opptakskrav for veilederkurs klatring
Felles krav for veilederkurs klatring lavland og veilederkurs klatring høyfjell

 • Gjennomført metodekurs klatring.
 • Dokumentert assistentpraksis etter kravene i kapittel 2.3.3 i Nasjonal standar. 

Tilleggskrav for veilederkurs klatring høyfjell

 • Dokumentert minst 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i høyfjellet (jf. 2.3.4.7 i Nasjonal standar) i ulike områder. Aktiviteten skal innbefatte en betydelig andel flertaulengders ruter på naturlige sikringer.
 • Dokumentert erfaring fra alpint terreng, inkludert bre og isklatring
 • Gjennomført flere turer med overnatting ute, sommer og vinter


Dersom høyfjellserfaring ble godkjent av NF samtidig med forhåndsgodkjenning til metodekurs klatring trengs ingen ny vurdering før deltakelse veilederkurs klatring høyfjell. Dersom høyfjellserfaring ikke er godkjent av NF tidligere, må det søkes om godkjenning av denne gjennom
brattkompetanse.no i god tid før veilederkurset.

Veilederkurs må gjennomføres senest i løpet av tredje kalenderår etter gjennomført metodekurs klatring. Det forventes at kandidatene behersker teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før de begynner på veilederkurset.

Formål med kurset
Etter kurset skal deltakerne være forberedt på rollen som klatreinstruktør og bevisst det ansvaret som følger med. Kurset skal gi grunnlag for å vurdere hvordan ulike tema på klatre- og kameratredningskurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen hvor
deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling, samt vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør.

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne beherske de temaene som inngår i metode- og veilederkursene godt
nok til å kunne gi klatrekursdeltakere kompetent, sikker og inspirerende veiledning.

De skal:

 • Ha en grundig forståelse av utstyr til flertaulengders naturlig sikret klatring og bruken av  dette, og kunne vurdere utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger. De skal  forstå hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre, og de skal  kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.
 • Kunne bruke og vurdere standard metodesett ved flertaulengders naturlig sikret klatring, herunder knuter, bruk av taubrems, sikringsplasseringer og forlengere, sikringskjeden, standplasser, klatring på enkelttau og dobbelttau, og de skal kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.
 • Ha en grundig forståelse av, og evne til å bruke, standard metodesett for flertaulengders rappell, samt metoder for å ivareta deltakersikkerhet under flertaulengders rappell når man kun er en instruktør, og de skal kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.
 • Kunne velge og beherske standard metoder for kameratredning, samt å formidle disse til deltakere i en kurssammenheng.
 • Forstå og mestre grunnleggende prinsipper for friluftsveiledning, og kunne velge hvilke pedagogiske arbeidsformer som egner seg best for å formidle de ulike læringsmomentene.
 • Anerkjenne det ansvaret som følger med instruktørrollen, kunne ta ledelse, og framstå som en trygg og god leder i en kurssammenheng.
 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge