Instruktørutviklerprogram del 1 - Gloppen og Stryn 19. Apr 2022, kl 16:00 - 21. Apr 2022, kl 21:00

By
Gloppen og Stryn
Kontakt
Jan Vidar Øyen
E-post
ikring.enk@gmail.com
Organisert av
Norges klatreforbund

Tiltaket er målrettet mot klubber som har tilgang på utendørsanlegg og ønsker å benytte seg av disse i klubb. Langsiktigmål er at disse ungevoksne og voksne skal bli NF-instruktører i klubb på sikt. Slik at klubben kan tilby oragnisert aktiviter for barn og ungdom utendørs. 

Det er klubben som søker om få være med på instruktørutviklerprogrammet 

Opptakskrav deltkare 

 • Det er krav til høy egenaktivitetDet forventes at deltakeren raskt skal kunne lede boreboltsikrete sportsklatreruter sikkert og metodisk på grad 6- på blikk (onsight) på ulike utendørs klatrefelt
 • Ferdighetskrav til påmelding, klatre minimum grad 6- innendørs.
 • Er godkjent som klatreinstruktør inne, kan vurder deltaker som ennå ikke er godkjent, men er påmelt kurs.
 • Fordel om deltakerene alt fungerer som trener/ instruktør inne for barn/ungdom i klubb

 

Krav klubb

 • Klubben rekruttere deltakere til programmet og søker NKF om å delta.
 • Målgruppen er personer som skal fungere som instruktører i klubb
 • Rekrutteringen skal være av begge kjønn .
 • Det er krav til egenandel på kursen og samlingen.
  Klubben skal legger ved en plan for praksis for deltakerene 

 

Påmeldingsfrist:  29.03.2022

Avmelingsfrist: 29.03.2022

Lenke til påmelding!

Vilkår for deltakelse på NKF arrangementer

 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge