Bli med på lederkurs for ungdom! 01. Apr 2022, kl 20:00 - 03. Apr 2022, kl 13:00

Våren 2022 samarbeider Norges Kampsportforbund, Norges Motorsportforbund og Norges Klatreforbund om Lederkurs for ungdom. Dette er et tilbud for unge i alderen 15 til 26 år som er medlemmer i en klubb.

Lederkurs for ungdom går over to helger, begge med gjennomføring i Oslo:

Helg 1:  fra fredag 1.april til søndag 3.april

Helg 2: fra fredag 29 april til søndag 1 mai.

På kurset lærer du blant annet om:

 • Å delta i klubbarbeidet i norsk idrett.
 • Du tilegner deg kompetanse til å delta aktivt der beslutninger tas i ulike organisasjonsledd.
 • Du lærer mer om temaer som: selvtillit, selvfølelse og lagbygging og det å være en rollemodell, kommunikasjon og presentasjonsteknikk.
 • Du får mulighet til å forberede og gjennomføre et eget prosjekt i klubben din.
 • I tillegg til det faglige legger vi stor vekt på det sosiale, og vi skal bli godt kjent med hverandre.
   

Begge samlingene er obligatoriske.

 
Hvem kan kurset passe for?
Kurset passer for deg som enten har oppgaver i klubben din som trener, tillitsvalgt eller frivillig på andre måter. Kurset passer også for deg som er interessert i å bidra mer i klubben, men ikke helt vet hvor du skal begynne.

Praktiske opplysninger
Begge samlingene gjennomføres på hotell i Oslo. Deltakerne vil få nærmere informasjon om sted på epost. Første samling gjennomføres helgen i uke 13, dato. Samling to blir helga i uke 17.

Program

Fredag: Ankomst og middag omkring kl 20. Bli kjent aktiviteter fram til kl 2130.

Lørdag: Frokost. Program omtrent fra kl 09. Lunsj kl13-14. Program fram til omtrent kl 1630. Middag omkring kl 18. Program fram til kl 2130  

Søndag: Frokost. Program fra omkring kl 09. Lunsj kl13. Hjemreise.  

Her kan du lese mer om lederkurs for ungdom:

https://kampsport.no/forbund/norges-kampsportforbund-arrangera-leiarkurs-ungdom-2019/ 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/system/oppland-idrettskrets/utdanning/lederkurs-for-ungdom/ 

 

Påmelding

Ta kontakt på klatring@klatring.no

NKF dekker reise og opphold for de som blir valt ut til å delta 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge