AVLYST - Trener 1 vest (Sogndal) 18. Mar 2022, kl 09:00 - 03. Apr 2022, kl 09:00

Nettsted
https://minidrett.nif.no/Event#6172651-010
Kontakt
Philip Toney
E-post
philip@fjellorama.no
Telefon
97799916
Foto: veri media

Trener 1-kurset skal gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper hos utøvere, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og sikkert miljø.

Første kurshelg gjennomførest digitalt over noen ettermiddager. Datoer og tidspunkt blir avtalt i samarbeid med deltakere i forkant av kurset.

Andre kurshelg: 1.-4. april i Sogndal klatresenter. Oppstart kl 17 fredag, avslutter kl 16 søndag. 

Pris: 1 500 kr per deltaker for selve kurset. Mat, reise og opphold må deltakere sørge for selv.

 

Les mer om kurset og finn pensumliste her

Kurset består av 45 timer undervisning og 45 timer praksis. 

Undervisningsdelen består av:  

Digital undervisning med kurslærer – 16 timer
E-læringskurs – 8 timer
Praksis med kurslærer, krever fysisk oppmøte – 21 timer

Praksisdelen består av:

Treneraktivitet for barn/ungdom/nybegynnere. Enkeltutøvere eller grupper - minimum 23 timer
Instruktør på innføringskurs i klatring
Deltagelse på relevante trenerkurs og -samlinger

Opptakskrav:

Formell kompetanse: Gyldig godkjenning som klatreleder inne.

Alder: Minimum 16 år ved kursstart. 

Deltagere som er mellom 16 og 18 år, og har bestått kurset kan fungere som hjelpetrener/instruktør. Ansvarlig for aktiviteten må være over 18 år og har minimum sertifisering som Klatreleder inne.

Erfaring: Minimum 12 måneder erfaring med ledklatring inne/ute.

Med dette menes 12 måneder med høy aktivitet. Med høy aktivitet mener vi et gjennomsnitt på minimum to klatreøkter per uke det siste 12 måneder før en søker opptak til kurset. 

Ferdighet: Behersker grunnleggende klatreteknikk. 

Dette skal forstås som: grunnleggende begrepsforståelse/klatreterminlogi og grunnleggende kjennskap til klatrespesifikk bevegelsesforståelse. 

Foto: veri media

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge