Norgescup i led og para, Tromsø 18. Sep 2021, kl 09:00 - 19. Sep 2021, kl 17:00

Tromsø klatreklubb og Norges klatreforbund ønsker velkommen til norgescup i led og para for junior og senior 18. - 19. september 2021.


Viktig endring til utøverne!! Rekkefølgen på demovideo er endret. Sjekk: https://www.youtube.com/c/NorgesKlatreforbund/videos

Covid-19
Konkurransen vil til en hver tid følge nasjonale- og regionale myndighetenes gjeldene smitteverntiltak.  Målet med smitteverntiltakene er å beskytte deg som er deltaker, frivillige, lagledere og alle som er til stede mot smitte under arrangementet. 

Syke personer bør ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.
Avstand: 1 meters avstand gjelder for alle som oppholder seg i arena
Munnbind: Alle skal benytte munnbind i arena. Unntak er for utøvere når de er i forberedelses- /oppvarmingsfase og under konkurranse
Håndsprit: Før hver forflytning og før klatring. 

Av smittevernhensyn ber vi om at alle deltakere tar med eget tau. Mange utøvere tar sikringstauet i munnen når de drar ut tauet for å klippe og vi ber derfor om at alle som skal konkurrere tar med eget tau for å minimere smitterisiko. Tauet må være 40 m eller lengre. 9,2-9,8 mm. Utøverne vil få utdelt bag til tauet dersom de ikke medbringer dette selv.

Viktig info til utøvere og lagledere!

Konkurransen kan avlyses i forkant på bakgrunn av innstrammede retningslinjer fra myndighetene eller etter pålegg fra kommunelege dersom symptomer på sykdom oppstår under konkurransen. Alle deltakere vil få refundert startsavgiften minus avgift til buypass dersom konkurransen blir avlyst.

Generell informasjon
Arrangørklubb: Tromsø klatreklubb
Arena: Tromsø klatreklubb
Arrangementansvarlig klubb: Øyvind Kalsen
E-post: okarlse3@online.no
Arrangementansvarlig arena: Gunn Stabell
E-post: gunn@tromsoklatresenter.no
Smittevernansvarlig: Øyvind Kalsen
E-post: okarlse3@online.no

Arrangementansvarlig NKF: Siss Klev
Telefon: 906 59 139
E-post siss.klev@klatring.no

Hoveddommer: Ole Morten Olsen
Rutesettere: Patrick Pedersen, Thilo Schröter, Birgit Nesheim, Joel Frans (trainee)
Speaker: Gunn stabel
Streaming: Ivan 
Stream kommentator: Viktor Engelhart og  Kristoffer Klev

Format og regelverk

Funkjsonsfriske klasser:
Endringer i regelverk 2021 - nye klasser 
Ungdom BC, jenter og gutter (2008, 2007, 2006) *
Ungdom A, jenter og gutter (2005, 2004)
Junior, jenter og gutter (2003, 2002)
Senior, Damer og Herrer (2001<)
* I 2021 vil eldste klasse Ungdom C jenter, gutter (2008) kunne delta i NC og NM.

Para klasser:
Syn, jenter og gutter (2008<)
Sittende, jenter og gutter (2008<)
Overekstremiteter, jenter og gutter (2008<)
Underekstremiteter, jenter og gutter (2008<)
Mer info om klassifisering her

Norgescup gjennomføres med (3) kvalikruter og (1) finalerute. Dersom konkurransen blir avlyst på grunn av symptomer på sykdom før gjennomføring av finaler søndag, vil kvalikresultatene bli gjeldene.

Påmelding
Påmeldingsfrist: mandag 13. september 2021
Påmeldingsavgift: Senior kr 350 / Junior kr 300.

Påmelding 
Påmeldte 

Program (tenatativt) 

Fredag 17. september 2021
18:00-19:00 Teknisk møte, registrering av deltakere og utdeling av startsnummer. Oppmøte kun for lagledere. Utøver uten lagleder må stille til registrering eller koordinere med klubbledere fra andre klubber.  

Lørdag 18. september 2021 
07:00 Hallen åpner
07:00 Oppvarming
09:00 Kvalifisering alle klasser 
Startslister
Link til Demofimer

Søndag 19. september 2021 
07:00 Hallen åpner
07:00 Isolat åpner 
09:00 Islolat stenger
09:10 Presentasjon og visning, i samme rekkefølge som finaler
09:45 Finale senior damer, senior herrer og paraklatring herrer
10:30 Finale BC jenter, A jenter og A gutter
11:15 Finale BC gutter, junior jenter og junior gutter
Premieutdeling alle klasser etter finaleslutt
Startliste Finale

Klatresenteret er tilgjengelig for alle deltakere etter premieutdeling.

Resultater
Resultatlister

Livestream

Konkurransen blir streamet og kan sees på Norges klatreforbunds YouTube kanal: https://www.youtube.com/c/NorgesKlatreforbund

Publikum
Konkurransen vil til en hver tid følge gjeldene smitteverntiltak fra nasjonale- og regionale myndigheter. Dersom 1 meter avstandskrav er gjeldene i perioden, vil det bli begrenset plass til publikum. Info vil komme.

Reise

Fly
Fly med SAS sportspris. Kode: KLAT999. Evt ungdomsbilletter på SAS og Norwegian til Tromsø flyplass. 

Overnatting
Thon Hotell gir rabatt til tilreisende i forbindelse med konkurransen gjennom Norges klatreforbunds og NIFs avtale med Thon Hotell.  https://www.thonhotels.no/
Rabattkode: TH 87830

Antidoping

NKF er sertifisert som et Rent Særforbund og har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer. Forbundet har utviklet en egen antidopingpolicy som du finner her.

Det blir regelmessig gjennomført dopingkontroller av utøvere som deltar i klatrekonkurranser. Det er utøverens ansvar å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldende regelverket! Derfor oppfordrer vi alle utøvere, trenere og støtteapparat å gjennomføre Ren Utøver som er Antidoping Norges nettopplæring for utøvere. Opplæringsprogrammet er enkelt å gjennomføre og gir deg grunnleggende kunnskap i regelverket.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge