Norgesmesterskap i buldring 2021, Trondheim 14. Aug 2021, kl 08:00 - 15. Aug 2021, kl 16:00

Trondheim klatreklubb, GRIP Sluppen og Norges klatreforbund ønsker velkommen til norgesmesterskap i buldring for junior og senior 14. - 15. august 2021.

Covid-19
Konkurransen vil følge myndighetenes og regionale smittevernsfaglige råd som til enhver tid er gjeldende. Hvilke retningslinjer som er gyldige under konkurransen vil oppdateres kontinuerlig.

Det vil kunne komme krav om hurtigtester av alle som skal være til stede for å sikre et trygt arrangement. Informasjon om dette vil bli lagt ut fortløpende.

Det vil bli lagt til rette for publikum innenfor gjeldene smittevernregler.

Alle deltakere har selv ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene. Vi henstiller derfor alle deltakere, trenere, frivillige og andre som vil være til stede å sette seg inn i de smittevernsfaglige rådene som til enhver tid er gjeldende.

Konkurransen kan avlyses i forkant på bakgrunn av innstrammede retningslinjer fra myndighetene eller etter pålegg fra kommunelege dersom symptomer på sykdom oppstår under konkurransen. Alle deltakere vil få refundert startsavgiften dersom konkurransen blir avlyst.

Generell informasjon
Arrangørklubb: Trondheim klatreklubb
Arena: GRIP, Sluppen
Arrangementansvarlig klubb: Hans Petter Wollebæk
E-post: hans-petter.wollebak@trondheim.kommune.no
Arrangementansvarlig arena: Anne Marie Ormbostad
E-post: anne.marie@gripklatring.no
Smittevernansvarlig: Frode Mikaelsen
e-post: frodemika@gmail.com

Arrangementansvarlig NKF: Siss Klev
Telefon: 906 59 139
E-post siss.klev@klatring.no

Hoveddommer: Arve Stavø
Rutesettere: Martin Mobråten, Jon Pål Hamre, Ida-Sofie Pettersen (trainee)
Speaker:
Streaming: Polar HD
Stream kommentator: Bjørn Sætnan

Format og regelverk

Endringer i regelverk 2021 - nye klasser
Ungdom BC jenter, gutter (2008, 2007, 2006) *
Ungdom A jenter, gutter (2005, 2004)
Junior jenter, gutter (2003, 2002)
Senior Damer, Herrer (2001<)

* I 2021 vil eldste klasse Ungdom C jenter, gutter (2008) kunne delta i Norgesmesterskap i buldring og led.

Endringer i regelverk 2021 - Kvalik format, senior 
Senior kvalik vil bli gjennomført  i IFSC WC rotasjon-format dersom avstandskrav på 1m fortsatt er gjeldene i perioden for mesterskapet. Innfører myndighetene trinn 4, vil kvalik for senior i likhet med junior bli gjennomført i jam-format. Hvilke retningslinjer som er gyldige under konkurransen vil oppdateres kontinuerlig.

IFSC WC rotasjonformat (kun senior)
Kvalifisering består av fem (5) buldre for hver klasse og gjennomføres med rotasjon. Deltakerne starter sitt forsøk i rekkefølgen som er angitt i offisiell startliste. Utøveren får 5 min på hvert bulder. Hvileperioden er tilsvarende. Hver deltaker kan gjøre ubegrensede forsøk. Poenggiving tilsvarer dagens jam-format. Finalen gjennomføres i henhold til IFSC WC gjeldene regelverk.

EYC Jam- format
Kvalifisering består av åtte (8) buldre for hver klasse. Hver deltaker har fem (5) forsøk pr bulder innenfor et gitt tidsrom.  Utøverne kan velge selv rekkefølgen på bulderne. 

Alle finalene gjennomføres i henhold til IFSC WC format. 

Påmelding
Påmeldingsfrist: onsdag 4. august 2021
Påmeldingsavgift: Senior kr 350 / Junior kr 300.

Påmelding 
Påmeldte 

Program (tenatativt)

Fredag 13. august. 2021
18:00-19:00 Teknisk møte, registrering av deltakere og utdeling av startsnummer
Oppmøte kun for lagledere. Utøver uten lagleder må stille til registrering eller koordinere med klubbledere fra andre klubber.  

Lørdag 14. august. 2021 
07:00 Hallen åpner
07:00 Oppvarming
09:00 Kvalifisering alle klasser

Søndag 15. august 2021 
07:00 Hallen åpner
07:00 Isolat åpner 
09:30 - Finaler alle klasser

Antidoping
NKF er sertifisert som et Rent Særforbund og har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer. Forbundet har utviklet en egen antidopingpolicy som du finner her.

Det blir regelmessig gjennomført dopingkontroller av utøvere som deltar i klatrekonkurranser. Det er utøverens ansvar å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldende regelverket! Derfor oppfordrer vi alle utøvere, trenere og støtteapparat å gjennomføre Ren Utøver som er Antidoping Norges nettopplæring for utøvere. Opplæringsprogrammet er enkelt å gjennomføre og gir deg grunnleggende kunnskap i regelverket.

Resultater
Live oppdatering av resultater underveis i kvalik og finale på web, arenaen og i isolatet. 

Livestream
Konkurransen blir streamet 

Reise

Fly
Fly med SAS sportspris. Kode: KLAT999. Evt ungdomsbilletter på SAS og Norwegian til Vernes flyplass. 

Tog
Det er gode togforbindelser til Trondheim. Sjekk vy.no

Overnatting
Det finnes mange gode overnattingsmuligheter i Trondheim.

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund