Workshop for kurslærere rutesetter 1 FULL - Skriv deg opp på venteliste - UTSATT 21-22 august 21. Aug 2021, kl 09:00 - 22. Aug 2021, kl 16:00

Norges klatreforbund lanserer i 2021 en utdanningstige for rutesettere i Norge. Utdanningen skal sørge for at rutesetting i Norge holder gjennomgående standard for HMS, og nivå 2 og 3 gir opplæring i rutesetting for henholdsvis regionale og nasjonale konkurranser.

Les mer om utdanningen her!

Dette er en workshop for å sertifisere kursholdere for rutesetter 1, med mål om de skal ut i klubb og holde kurs for nye rutesettere.

Workshopen er full! Sett deg på interesseliste her for senere workshops!

Dato: Lørdag 21. august til søndag 22. august.
Tidspunkter: Lørdag kl 9-14 og kl 17-20, og søndag klokken 9-16.
Sted: Oslo Klatresenter.
Kursholdere: Martin Mobråten og Adam Pustelnik.

Kursavgift: 750 kr. Dette dekker kun selve kurset. Reise, opphold og mat må deltakerne dekke selv.

For deltakere som er meldt på av klubb og har avtale om å holde kurs for klubb i etterkant, refunderer vi alle utgifter til reise og opphold, i henhold til NKFs reiseregulativ. Klubben må da sende epost til klatring@klatring.no med navn på deltaker, bekreftelse på at det er gjort avtale om at deltaker skal holde kurs for klubben, samt kontonummer til klubben. Klubben må være en klatreklubb registrert under NKF.

Som med alt annet for tiden er det et forbehold at det er mulig å samle folk til kurs etter gjeldende smittevernregler. Om kurset kanselleres etter 7. mars kan deltakerne kontakte NKF om de har reiseutgifter som ikke lar seg refundere.

Målgruppe: Folk som allerede er praktiserende rutesettere og som ønsker å holde kurs i rutesetting.

Mål med workshopen: Opplæring i å holde kurs og gi ut sertifisering som Rutesetter 1. Deltakerne skal etter kurset være i stand til å holde Rutesetter 1-kurs selv. Diskusjon rundt og feedback på egen rutesetting. Gå gjennom både setting på tau og på buldring.

Opptakskrav: Må ha skrudd selv i minimum ett år, og ha skrudd både på tau og på buldring. Må ha klatret enda lengre enn det, og ha god kjennskap til grunnleggende klatreteknikk.

Deltakerne må lese Kompendium Rutesetter 1 før kurset, og ha sett på kursmal Rutesetter 1. Dokumentene finner du nederst på denne siden.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge