Nasjonal klubbsamling DIGITAL 10. Apr 2021, kl 10:00 - 10. Apr 2021, kl 13:30

NKF inviterer alle klatreklubber i Norge til å delta på nasjonal klubbsamling 10. april 2021. Årets samling blir digital, så man trenger ikke tenke på verken smittevern eller å reise langt!

Trykk her for å melde deg på!

Påmeldingsfrist 7. april.

Samlingen starter kl 10.00.

Nasjonal klubbsamling arrangeres alle årene det ikke er klatreting, og er et fora for å møte andre klubber, og styret og administrasjonen i klatreforbundet. Vi har satt sammen et program med innspill som skal inspirere og gi kunnskaper dere kan ta direkte med inn i klubben videre. Digitalt vil det være åpen chat mellom deltakere, og med oss i studio, og vi lager egne rom for gruppesamtaler.

Overordnet tema for samlingen er barn og ungdom i klatring.

Vi gleder oss til å se dere!

Program:

Merk at det kan bli endringer i tidspunkt underveis.

10.00 - 10.10 Velkommen! President Stein Tronstad
10.10 - 10.45 Hvordan rekruttere ungdom til styre og jobb i klubb? Frivillighet Norge gir gode tips! Dorthe Westgaard (Frivillighet Norge)
10.45 - 11.10 Aktivitet for alle! Et godt paratilbud trenger ikke være komplisert. Gneist IL
11.10- 11.20 Pause  
11.20 - 11.25 Hvordan få opp aktivitet i ny klubb? Vi besøker en klubb som har lyktes. Røyken og Hurum klatreklubb
11.25 - 11.50 Regionalt samarbeid - bra for unge, bra for klubb! Kjetil Dalseth (Bratte Rogalands Venner)
11.50 - 12.30 Gruppesamtaler: hva kan vi lære av hverandre?  

12.30 - 12.40

Pause

 

12.40 - 13.00

HMS for organisert barne- og ungdomsaktivitet - enkelt og gøy!

Philip Toney (HMS-entusiast)

13.00 - 13.40

NKF informerer og svarer:

 • Nasjonale konkurranser nå og fremover
 • Klubbarometeret - hvordan ser klubbnorge ut?
 • Kompetanseløftet
 • Trenerutvikling
 • Åpne spørsmål fra klubbene!

NKF administrasjon

13.40 - 13.50

Kåring av årets klubb og årets ildsjel! 

NKF administrasjon

13.50 - 14.00

Takk for oss! 

NKF administrasjon

 

Konferansier er Lisa Bjærum.

Lisa er en allsidig dame med bred erfaring fra klatring, breføring, journalistikk og som festivalsjef fra en rekke friluftsfestivaler. 

Rekruttering av unge til styre og jobb i klubb

Dorthe Westgaard fra Frivillighet Norge forteller om hvordan man kan gå frem for å rekruttere ungdom til styre og jobb i klubb. Ungdom har både rett til å bli involvert, og er en stor ressurs for klubbdrift!

Retningslinjer for ungdomsidrett beskriver at ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget, og ungdom skal få tilbud om kompetansekurs når de er aktive utøvere for å kunne delta på flere måter i idrettslaget. Målet med dette er at ungdommene skal få et allsidig tilbud i sin klubb, ikke bare som utøver, og at de skal få være med å forme idrettslaget.

Enkel tilrettelegging for god para-aktivitet!

Gneist IL er idrettslaget med flest registrerte paraklatrere i Norge, hele 50 av klubbens 161 medlemmer er para-utøvere! Brit-Helen Langeland kommer fra Gneist og forteller om hvordan de tilrettelegger for parautøvere og organiserer aktivitet i idrettslaget deres, og hvordan de har lyktes med rekruttering og organiseringen av tilbudet.

Rekruttering i ny klubb

Røyken og Hurum klatreklubb startet opp i 2016 og dekker de gamle kommunene Røyken og Hurum (nå en del av Asker kommune). Klubben beskriver seg selv som et amatøridrettslag, og samarbeider med Røykenbadet KF om aktivitet og drift av klatreveggen på Røykenbadet.

Klubben startet med 64 medlemmer i 2016, og steg raskt året etter til over 200 medlemmer og hadde på siste medlemsregistrering 282 medlemmer. Vi besøker klubben og får høre mer om hvordan de har jobbet for å rekruttere medlemmer og gi et godt tilbud i lokalsamfunnet.

Regionalt samarbeid – bra for de unge, bra for klubbene!

I vest er det godt samarbeid mellom klubber om regional cup, ungdomssamlinger og utdanning av trenere. Kjetil Dalseth fra Bratte Rogalands Venner forteller om hvordan dette har ført til bedre aktivitet og miljø i regionen blant de unge utøverne, og hvordan de har jobbet med å lykkes med dette i regionen.

Etter innlegget vil vi ha gruppesamtaler hvor dere som stiller fra klubbene kan diskutere tema knyttet til regionalt samarbeid. Hva gjør dere i deres region? Samarbeider dere med andre klubber, hva gjør dere, og hvilke erfaringer har dere gjort dere som andre kan dra nytte av? Eller skulle dere ønske at det var mer samarbeid, og lurer på hvordan man kan komme i gang? Dette er en fin mulighet for å dele og å bli inspirert!

HMS for organisert barne- og ungdomsaktivitet

Philip Toney har bred erfaring fra klatrefaget, både innendørs og utendørs, og har holdt klatrekurs i mange ulike klubber. Philip brenner også for HMS, og for å vise at HMS er gøy og trenger ikke være vanskelig å få til!

Alle klubber som har organisert aktivitet trenger en HMS-plan. Dette er grunnlaget for å gi barn og unge et trygt møte med klatresporten, og for å gi trygghet til trenere og ressurspersoner som holder aktiviteten.

Kåring av årets klubb og årets ildsjel!

Vi kårer årets klubb og årets ildsjel for 2020, etter nominasjoner vi har fått innsendt fra klubber rundt omkring i landet.

Hvem får den gjeveste tittelen i NKF for 2020?

Nyheter og informasjon fra NKF

Det er mye som skjer i NKF i 2021! Toppidrettsteamet jobbet hardt med å få til nasjonale konkurranser innenfor de begrensninger pandemien setter. Hvordan er planen for 2021?
Klubbarometeret for 2020 er klar – en spørreundersøkelse om aktivitet, kompetanse, organisasjon og anlegg, og hvordan situasjonen er for klatreklubbene. Vi presenterer en kort oppsummering av de viktigste funnene.
Kompetanseløftet nærmer seg slutten – hva er status, og hva skjer fremover i 2021?
NKF satser stort på utdanning av trenere i 2021 og 2022 – hva er planen og hva ønsker vi få til?
Har klubben spørsmål? Send inn til oss under sendingen så svarer vi!

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund