Antidoping

Norges klatreforbund har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer. Arbeidet mot doping er forankret i forbundets formålsparagraf hvor det bl.a. står at all idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Målet med NKF sitt antidopingarbeidet er å skape gode holdninger hos både klubber og utøvere og sikre en sunn og ren idrett. Norges klatreforbund ble for første gang sertifisert som et "Rent Særforbund" i 2018.

Generell informasjon:

Det er utøverens ansvar å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldende regelverket! Det blir regelmessig gjennomført dopingkontroller av utøvere som deltar i klatrekonkurranser. Derfor oppfodrer vi alle utøvere , trenere og støtteapparat å gjennomføre Ren Utøver som er Antidoping Norges nettopplæring for utøvere. Opplæringsprogrammet er enkelt å gjennomføre og gir deg grunnleggende kunnskap i regelverket.

Nå nettsiden til Antidoping Norge  finner du alltid oppdatert informasjon om antidoping. Der finner du dopinglisten som beskriver hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke. Du kan også sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer i legemiddelsøk. Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. På nettsiden til Antidoping Norge kan du sjekke om du trenger å søke om medisinsk fritak.

Her finner du linke til det internasjonale antidoping forbundet: WADA

Her finner du informasjon om   IFSC Anti-Doping Program.

Her finner du informasjon om  UIAA arbeid med doping.

Mål, innsatsområder, beredskapsplan og handlingsplan finner du i vår antidopingpolicy.

Vi ønsker at alle våre klubber skal bli et Rent Idrettslag, men vi vil  de to neste årene ha spesielt fokus på våre konkurranseklubber (klubber som arrangerer konkurranser eller har utøvere som konkurrerer).  Les mer hvordan klubben blir en Rent Idrettslag her.

Her finner du en oversikt over hvilke klubber som er sertifisert som et Rent Idrettslag.

Eventuelle spørsmål  kan rettes til generalsekretæren i NKF som er antidopinsansvarlig i forbundet.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund