Antidoping

Norges klatreforbund har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer. Arbeidet mot doping er forankret i forbundets formålsparagraf hvor det bl.a. står at all idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Holdningen skal reflekteres i hele organisasjonen. Norges klatreforbund ble i 2018 sertifisert som et "Rent Særforbund" og har i forbindelse med dette utviklet en egen Antidoping policy.

Antidoping policy (inkludert handlingsplan og beredskapsplan)

Generell informasjon:

Det er utøverens ansvar å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldende regelverket! Det blir regelmessig gjennomført dopingkontroller av utøvere som deltar i klatrekonkurranser. Derfor oppfodrer vi alle utøvere , trenere og støtteapparat å gjennomføre Ren Utøver som er Antidoping Norges nettopplæring for utøvere. Opplæringsprogrammet er enkelt å gjennomføre og gir deg grunnleggende kunnskap i regelverket.

Nå nettsiden til Antidoping Norge  finner du alltid oppdatert informasjon om antidoping. Der finner du dopinglisten som beskriver hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke. Du kan også sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer i legemiddelsøk. Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. På nettsiden til Antidoping Norge kan du sjekke om du trenger å søke om medisinsk fritak.

Her finner du linke til det internasjonale antidoping forbundet: WADA

Her finner du informasjon om   IFSC Anti-Doping Program.

Her finner du informasjon om  UIAA arbeid med doping.

Landslag (utøvere og støtteapparat):

Alle landsslagsutøvere skal gjennomføre Ren Utøver.

All sportslig og medisinsk støtteapprat  skal gjennomføre Ren Utøver og  følge dopingbestemmelsene.  

Alle som er i støtteapparatet skal ha medlemskap i NKF.

Klubber:

NKF oppfordrer alle klubber til å bli  Rent Idrettslag

Alle arrangører av konkurranser avtalt med NKF skal være  Rent idrettlag. 

Det skal fremgå at alle idrettsarrangementer avtalt med NKF er dopingfrie.

Alle klubber med utøvere på landslag skal være Rent idrettslag.

 

Eventuelle spørsmål  kan rettes til generalsekretæren i NKF som er antidopinsansvarlig i forbundet.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring