Ansvarserklæring

Når du bestiller Brattkort eller Topptaukort, aksepterer du at:

 • klatring er en risikoaktivitet som utøves på eget ansvar
 • du påtar deg fullt ansvar for egen aktivitet i klatreanlegget
 • verken veggeier eller personale kan holdes ansvarlige for tap eller skade i forbindelse med vanlig klatring
 • du må følge reglene for sikker klatring som beskrevet på klatrevettplakaten under opphold i anlegget
 • du må gjøre ditt beste for å ivareta egen og andres sikkerhet i klatreanlegget
 • du må innrette deg etter instrukser fra personalet der du klatrer
 • du må be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr
 • uaktsomhet eller regelbrudd kan medføre bortvising, grove eller gjentatte tilfeller kan medføre inndratt Brattkort eller Topptaukort
 • ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg selv
 • sikkerhetsmessige feil ved anlegget straks skal meldes til personalet
 • når du som myndig lar noen uten kort sikre under tilsyn av deg, påtar du deg ansvaret for sikkerheten til alle involverte
 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge