Anleggsutvikling

Skal du bygge et klatreanlegg bør du tenke på hva som dekker fremtidens behov. Klatring er en idrett og aktivitet som blir mer og mer populær både i Norge og internasjonalt.


Ønsker din klubb å bygge eget klatreanlegg? Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang!

Vår første anbefaling er å tidlig definere grunnleggende behov og funksjoner. Dette kan man gjøre ved å sette opp en kravspesifikasjon man kan konkretisere undervegs. 

Videre er det viktig å ta tidlig kontakt med interessenter, spesielt idrettsråd og kommune mht politiske prosesser og spillemidler.

En god start er også å bli kjent med vår anleggsveileder, den finner du her: https://klatring.no/veileder-for-bygg-av-klatrevegger

Alle krav settes gjennom Europeisk Standard, som kan anskaffes gjennom Standard.no.

Dokumenter som hjelper deg i gang med anleggsprosessen

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge