Andre støtteordninger

Her er en oversikt over andre midler klubber kan søke på. Har dere tips til aktuelle støtteordninger som ikke er listet opp her, vil vi gjerne høre om det! Send e-post til klatring@klatring.no.

Støtte- og tilskuddsordninger gjennom NIF. Her finner dere informasjon om støtteordninger som blant annet Lokale aktivitetsmidler, Spillemidler til utstyr og Voksenopplæringsmidler.

Momskompensasjon gjennom NIF

Anlegg: Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Informasjon om planlegging og gjennomføring.

Prinsesse Märtha Louises Fond. Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for barn med funksjonsnedsettelse i Norge under 16 år, og tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de midler som deles ut kommer barn til gode, og ikke brukes til dekning av driftsutgifter.  

Sparebankstiftelsen. Sparebankstiftelsen vil støtte prosjekter som skaper gode møteplasser i nærmiljøet, med mål om å øke det lokale samholdet. De støtter også prosjekter som legger til rette for økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen støtter tiltak under hovedkategoriene Sikkerhet, Mestring og læring, Sosial inkludering og mangfold, Fysisk aktivitet, og Kosthold.

ExtraStiftelsen. ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Stiftelsen Sophies Minde - støtte til velferds- og trivselstiltak. Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til integrering i samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, inkludert fysisk aktivitet. Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Dette kan være prosjekter som bidrar til at mennesker med funksjonsnedsettelse får tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inkludert fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser. Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres.

Fylkeskommuner og kommuner. Ta kontakt med din lokale fylkeskommune eller kommune for å høre om hvilke muligheter de tilbyr. Her kan du høre med både kultur-, helse- og sosialavdelinger.

Kiwanis, Lions, Rotary, Civitan, Odd Fellow m. fl.. De forskjellige organisasjonene/lokallagene har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte, mens andre bidrar med transport, hjelp til konkurranser o.l. Ta kontakt med den enkelte organisasjon eller lokallag.

Legater og andre kilder.

For flere støtteordninger, se dokument under.

Støtteordninger med søknadsfrister 2018

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring