Andre kurs

Grunnleggende kurs for klatring, sikring og kameratredning inne og ute. Gir ikke instruktørkompetanse.

 Dette er kurs som er beskrevet av NKF, men ikke fører til noen instruktørkvalifikasjon. Disse kursene er imidlertid svært viktige, siden de legger mye av grunnlaget for Norsk klatremetode og etikk.

Grunnkurs inne

 For deg som ønsker å lære det grunnleggende for å kunne klatre eller sikre inne. Kurset gir kompetansen du trenger for å ta topptau- og brattkorttesten. Du må imidlertid måtte regne med å praktisere sikringsferdighetene noe utover dette kurset, for å kunne bestå selve testen.

Les mer om Grunnkurs inne.

Grunnkurs ute

For deg som ønsker å klatre ute og inne, og bli bevisst potensielle farer som er forbundet med klatring ute. Kurset gjør deltagere skikket til å ta brattkortprøven.

 Les mer om Grunnkurs ute.

Fra inne til ute
For deg som har Brattkort og klatrer inne, men som vi lære det grunnleggende for å kunne klatre og sikre på utendørs sportsklatrefelt.

Les mer om Fra inne til ute.

Kameratredning

For deg som ønsker å lære eller bli flinkere til kameratredning.  Dette kurset er ikke forbeholdt trenere / instruktører, og er ikke kompetansegivende.

Les mer om Kameratredning.

 

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge