Anbefalinger for klatreaktivitet (covid-19)

Hver enkelt klatrer, klatreklubb og klatremiljø må være lojale til eksisterende tiltak for å hindre smittespredning. Tiltaksnivået kan fremdeles både senkes og heves av myndighetene i tråd med smittesituasjonen.

Klatreforbundets anbefalinger er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Anbefalingene er utformet slik at klatremiljøene skal kunne benytte seg av dem som hjelp til å få til klatreaktivitet, men praktisk gjennomføring må tilpasses lokale forhold.

Foto: Ivan Ortegon

Overordnet ansvar 
 • Klubber og klatresentere anbefales å utarbeide retningslinjer og instrukser for smittevern for sine aktiviteter og ansvarlige personer (trenere, instruktører, annet). Verktøy for dette finnes i «Veileder smittevern idrett»
Hygiene
Redusert kontakt mellom personer
Bruk og renhold av felles overflater 
 • Klatretak og faste vegginstallasjoner kan brukes: håndhygiene utføres før og etter klatreaktivitet.
Bruk og renhold av klatreutstyr 
 • Deling av personlig klatreutstyr (sele og sko, kalkpose, taubrems), herunder også låne- og utleieutstyr: håndhygiene før og etter bruk.
 • Sikkerhetsutstyr kan deles (f. eks. klatretau, slynger, buldrematte m.m.): håndhygiene før og etter bruk.
 • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker mv.) bør imidlertid begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten bør utstyret rengjøres etter hver bruker.
 • Det er ikke påkrevd at sikkerhetsutstyr av tekstiler som nylon og polyester (f. eks. klatretau, klatresele) rengjøres mellom brukere, men om dette gjøres bør ikke kjemikalier brukes. Vask etter produsentens anbefaling eller tidskarantene (24 timer) er mulige metoder.  
Transport
 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund