Anbefalinger for klatreaktivitet (covid-19) - oppdatert 15. juni 2020

Begrensningene for gjennomføring av selve klatreaktivitet er nå få. Vi er nå på «gult» tiltaksnivå og det kan klatres både innendørs og utendørs, i organiserte og egenorganiserte rammer. Kurs og arrangementer kan avholdes, begrenset til 200 deltakere med ansvarlig arrangør.

Hver enkelt klatrer, klatreklubb og klatremiljø må fremdeles være lojale til eksisterende tiltak for å hindre smittespredning. Tiltaksnivået kan fremdeles både senkes og heves av myndighetene i tråd med smittesituasjonen.

Mange klatreanlegg har rammer for drift som står i stil med nye retningslinjer for treningssentre. Det er noen forskjeller mellom retningslinjene for treningssentre og retningslinjene for idrett. Det er opp til enhver klubb og klatresenter å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder for sine aktiviteter. Det er mulig å følge begge, og det vil ofte være hensiktsmessig å gjøre dette for å forenkle driften.Klatreforbundets anbefalinger er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Anbefalingene er utformet slik at klatremiljøene skal kunne benytte seg av dem som hjelp til å få til klatreaktivitet, men praktisk gjennomføring må tilpasses lokale forhold.

FHI gir en god helhetlig oversikt over rammene for idrett og treningsaktivitet i sin artikkel «Idrett og trening»: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/

Helsedirektoratet «Veileder smittevern idrett»: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 

Treningssentre skal følge bransjestandarden «Smittevernveileder for treningsvirksomheter»:
https://www.virke.no/globalassets/3.bransjer/service-og-kultur/trening/virke-smittevernbrosjyre-treningsvirksomheter.pdf 

 

Nedenfor følger våre anbefalinger i kortversjon. Disse er oppdatert 15. juni.

Har du spørsmål om korona og klatring - ta kontakt med:


Komplett oppdatert dokument finner du nederst på siden.

Overordnet ansvar 
 • Klubber og klatresentere anbefales å utarbeide retningslinjer og instrukser for smittevern for sine aktiviteter og ansvarlige personer (trenere, instruktører, annet). Verktøy for dette finnes i «Veileder smittevern idrett»: 
Hygiene
 • Håndhygiene bør gjennomføres jevnlig etter anbefalingene i den generelle veilederen. ved ankomst og avreise klatreanlegg/klatrefelt
 • Desinfisering av hender med håndsprit er et godt alternativ hvis ikke håndvask er mulig. 
Redusert kontakt mellom personer 
 • For retningslinjer vedrørende grupperinger og avstand; se veiledere nevnt ovenfor
 • Klatring som krever spotting bør unngås. Spotting kan utføres når det er nødvendig for å unngå skader. Kroppskontakt skal allikevel unngås så langt det er mulig.
 • Kameratsjekk gjennomføres etter samme prinsipper som før, men 1 meters avstand bør opprettholdes. Klatrere bør være påpasselig med å sjekke seg selv først, før dette fremvises for visuell kontroll av klatrepartner. Om man ikke anser at kameratsjekk kan utføres trygt på denne måten bør klatreaktiviteten avbrytes. 
Bruk og renhold av felles overflater 
 • Klatretak og faste vegginstallasjoner kan brukes, og trenger ikke rengjøres hvis håndhygiene utføres før og etter klatreaktivitet.  
 • Tjukkas og sikkerhetsgulv anbefales rengjort regelmessig ved klatreaktivitet. Lokale forhold setter rammer for hvor ofte, og i travle perioder bør hyppigheten økes.
Bruk og renhold av klatreutstyr 
 • Deling av personlig klatreutstyr bør begrenses (f. eks. sko, kalkpose, sele). 
 • Sikkerhetsutstyr kan deles (f. eks. klatretau, slynger, buldrematte, hjelm). 
 • Desinfiseringsmidler kan være skadelig for tekstiler og sikkerhetsutstyr. For renhold av klatreutstyr – følg produsentens anbefalinger. 
 • Sikkerhetsutstyr med glatte, harde overflater (f. eks. taubrems, sikringsbriller, hjelm) bør rengjøres eller desinfiseres mellom brukere. 
 • Sikkerhetsutstyr av tekstiler som nylon og polyester (f. eks. klatretau, klatresele) må ikke rengjøres mellom brukere, men om dette gjøres bør ikke kjemikalier brukes. Vask eller tidskarantene etter produsentens anbefaling er mulige metoder. 
 • Annet treningsutstyr (f. eks. yogamatter) bør rengjøres eller desinfiseres mellom grupper.  
Transport
 • Bruk av kollektivtransport bør unngås.
 • Dersom felles transport benyttes, må smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande personer fra ulike lokalmiljøer.

 

 • Samarbeidspartnere:
 • Beal
 • Y&Y
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Eterni
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund
 • Gjensidige forsikring