Anbefalinger for klatreaktivitet (covid-19)

Oppdatering 25 mars!
Se "Smittevern for idrett" for mer informasjon.
Lokale tiltak
NB. Flere kommuner har innført strengere lokale tiltak på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Hver enkelt klatrer, klatreklubb og klatremiljø må være lojale til eksisterende tiltak for å hindre smittespredning. Tiltaksnivået kan fremdeles både senkes og heves av myndighetene i tråd med smittesituasjonen.

Mange klatreanlegg har rammer for drift som står i stil med nye retningslinjer for treningssentre. Det er noen forskjeller mellom retningslinjene for treningssentre og retningslinjene for idrett. Det er opp til enhver klubb og klatresenter å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder for sine aktiviteter. Det er mulig å følge begge, og det vil ofte være hensiktsmessig å gjøre dette for å forenkle driften.

Klatreforbundets anbefalinger er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Anbefalingene er utformet slik at klatremiljøene skal kunne benytte seg av dem som hjelp til å få til klatreaktivitet, men praktisk gjennomføring må tilpasses lokale forhold.

Helsedirektoratet «Veileder smittevern idrett»: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 

FHI gir en god helhetlig oversikt over rammene for idrett og treningsaktivitet i sin artikkel «Idrett og trening»: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/

Treningssentre skal følge bransjestandarden «Smittevernveileder for treningsvirksomheter»:
https://www.virke.no/globalassets/korona-samleside/veiledere/virke-smittevernbrosjyre-treningsvirksomheter.pdf 

Nedenfor følger våre anbefalinger i kortversjon. Disse er oppdatert 20. januar 2021

Har du spørsmål om korona og klatring - ta kontakt med:


Komplett oppdatert dokument finner du nederst på siden.

Foto: Ivan Ortegon

Overordnet ansvar 
 • Klubber og klatresentere anbefales å utarbeide retningslinjer og instrukser for smittevern for sine aktiviteter og ansvarlige personer (trenere, instruktører, annet). Verktøy for dette finnes i «Veileder smittevern idrett»
Hygiene
Redusert kontakt mellom personer
Bruk og renhold av felles overflater 
 • Klatretak og faste vegginstallasjoner kan brukes: håndhygiene utføres før og etter klatreaktivitet.
Bruk og renhold av klatreutstyr 
 • Deling av personlig klatreutstyr (sele og sko, kalkpose, taubrems), herunder også låne- og utleieutstyr: håndhygiene før og etter bruk.
 • Sikkerhetsutstyr kan deles (f. eks. klatretau, slynger, buldrematte m.m.): håndhygiene før og etter bruk.
 • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker mv.) bør imidlertid begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten bør utstyret rengjøres etter hver bruker.
 • Det er ikke påkrevd at sikkerhetsutstyr av tekstiler som nylon og polyester (f. eks. klatretau, klatresele) rengjøres mellom brukere, men om dette gjøres bør ikke kjemikalier brukes. Vask etter produsentens anbefaling eller tidskarantene (24 timer) er mulige metoder.  
Transport
 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund