Allemannsretten

Allemannsretten er et felles gode som gir rett til å ferdes fritt i naturen. Eierinteresser og utbyggingsplaner kan imidlertid utfordre denne retten dersom områder privatiseres.

Den frie ferdselsretten, allemannsretten (jfr. friluftsloven), er et grunnleggende fundament for utendørs klatring i Norge. NKF er medlem av Norsk Friluftsliv, en fellesorganisasjon for ulike store friluftslivsorganisasjoner i Norge. En av Norsk Friluftslivs aller viktigste oppgaver er å forsvare retten til fri ferdsel i norsk natur.

Imidlertid er dette en rett som også forplikter. Allemannsretten gjelder ikke over alt, og når en går i gang med å etablere et nytt klatrefelt, bør en alltid innhente tillatelse fra grunneier. En bør også avklare med kommunen om det er knyttet restriksjoner til området.

Nærmere informasjon om allemannsretten kan du blant annet finne hos Norsk Friluftsliv.

 

 

 

 

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge