3. Opplæring og informasjon

Når det kommer til opplæring og informasjon, har klubbene et todelt ansvar.

1. Intern opplæring – kunnskapsplikt

Kravet etter lov om produktkontroll §3 er kort og godt:

"Den som eier eller leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester, plikter å skaffe seg slik kunnskap som er nødvendig for å kunne vurdere faren for helseskade."

Dette innebærer at klubben skal ha fokus på opplæring av styret, personer med sentrale verv, instruktører og klatrere tilknyttet klubben, med tanke på sikkerhet.

Eksempel på prosedyre for opplæring

2. Informasjonsplikt ved arrangementer

Produktkontrollovens §3 sier videre:

” ... plikter å gi ... mottaker ... tilstrekkelig og relevant informasjon slik at disse settes i stand til å vurdere sikkerheten ved disse og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens og mottakerens behov.”

I praksis betyr dette at alle deltakere på kurs og arrangementer, brukere av klatreveggen og andre klubbtilbud, skal gis informasjon om det de trenger å vite for å vurdere sin egen sikkerhet.  Det er ikke nødvendig å fortelle det åpenbare; vi kan ta som utgangspunkt at alle skjønner at den som klatrer høyt opp i veggen uten tau risikerer å falle ned og slå seg.  Men brukerne skal vite om alt av spesielle risikomomenter, hva som kreves eller ikke kreves av egenerfaring og opplæring for å bruke tilbudet, hva de vil få instruksjon i etc.  Ansvarsforholdene er alltid et viktig punkt: Hva har deltakerne selv ansvaret for, og hva er klubbens, instruktørens eller lederens ansvar?  Finnes det en arrangementsforsikring, eller har deltakerne selv det fulle ansvaret for forsikringsdekningen?  

Hvordan skal informasjonen gis?  Det vurderer klubben selv i hvert enkelt tilfelle.  I klatrerommet kan det være snakk om oppslag og gjerne en klatrevettplakat.  På kurs og samlinger gis det gjerne informasjon ved annonsering, og muntlig ved frammøte.  På barneklatring må både foreldre og barn gis tilpasset informasjon.

Prosedyrer

Det kan være nyttig for klubben å lage korte sjekklister for hvilken informasjon som skal gis i ulike sammenhenger.  For alle kurs er det naturlig å ha dette som en del av kursmalen.

 

 

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge