Støtte til bolting og rebolting

Klubber som ønsker å utvikle eller vedlikeholde klatrefelt, med ruter som hovedsakelig har lav til middels vanskelighetsgrad, vil kunne søke om opplæring og gratis bolter.

Formålet med prosjektet

NKF ønsker å legge til rette for at dugnadsarbeidet klubbene gjør med vedlikehold, rebolting og utvikling av nye klatrefelt utføres i tråd med NKFs retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer.

Ved å tilby opplæring til lokale klubber ønsker klatreforbundet å sikre at ruter og klatrefelt som tilrettelegges for nye klatrere, boltes sikkert, med minimal risiko for bakkefall eller andre farlige situasjoner. Vi ønsker også at det alltid brukes bolter av høy kvalitet som sikrer lang levetid.

Klubber kan søke om støtte til opplæring og gratis bolter.

Klatrefelt som egner seg godt til nybegynnere, familieklatring og kurs for barn og ungdom vil bli prioritert.

Kriterier for støtte

Klubben må være medlem i Norges Klatreforbund.

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde en god beskrivelse av klatrefeltet og rutene.

Søknaden skal i tillegg inneholde:

 • Bekrivelse av tilgjengelighet og tilrettelegging
 • Plan for utforming av klatrefører
 • Plan for vedlikehold
 • Underskrevet grunneieravtale
 • Enkel skisse eller bilder av klatrefeltet, med planlagte ruter
Søkers plikter etter tildeling

I etterkant må det leveres en rapport til NKF for hvordan støtten er brukt.

 Tildeling

Støtten tildeles i form av opplæring eller gratis bolter. Søknader behandles fortløpende av NKF. 

Viktige linker

Søknadsskjema

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Gjensidige forsikring