En lenge etterlengtet endring – fra nå av kaller vi det løype! 

01. Apr 2022

Norges klatreforbund kan med glede meddele at vi nå går fra det gammeldagse og litt firkantete ordet “rute” til det mye mer moderne “løype”.

I samme åndedrag har også det utydelige ordet “problem”, som brukes i forbindelse med buldring, fått den nye tittelen “nøtt”.

Ordrevisjonen skal forenkle folks forståelse av klatring, og dermed gjøre klatring mer tilgjengelig for utenforstående. Flere ord kan også fint kombineres - om for eksempel en løype har veldig fysiske flytt, vil denne kunne kalles “nøttete” eller “løypenøtt”. 

Ordbyttet har vært en prosess i tråd med lenge etterlengtet modernisering - en del av forbundets satsing, og har vært etterspurt av våre klubber i flere år. Endringen trer i kraft umiddelbart, og ordene bør snarest byttes ut både i skrift og dagligtale. Noen sertifiseringer vil også berøres, som “rutesetter”, som nå vil ha navnet “løypelegger”.  

En av grunnene til at prosessen har tatt tid, er avklaringen som måtte gjøres med Norges Skiforbund og Norges Astma- og allergiforbund.
I verste fall ville vi hatt klatrere som ikke ville klatret flotte løyper hvis ikke de var oppkjørt, eller folk som ikke ville gå på harde nøtter av frykt for allergianfall” sier forbundspresident Stein Tronstad.


President Stein Tronstad er glad for at løype endelig er innført.

De to nevnte forbund har på sin side varslet internt hos seg, for å unngå misforståelser og farlige situasjoner med ski og staver.  

I prosessen ble det også vurdert å utvide endringen til å omfatte begrepene “taulag”, til “løypemannskap”, og Brattkort til “Løypeløyve”. Dette er fremdeles under utredning, og kan vedtas på et senere tidspunkt. 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge